Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

aktivita 02 – Řízení příspěvkových organizací - archiv dokumentů

logolink

 
 
 

Kraj je zřizovatelem příspěvkových organizací v různých oblastech - školství, sociální služby, doprava, zdravotnictví, atd. Pro řízení těchto organizací neexistuje jednotná metodika. Procesní řízení není na příspěvkové organizace aplikováno. Realizací této aktivity vznikne strategie řízení příspěvkových organizací, která přispěje k optimalizaci systému řízení rizik. Implementace nových principů řízení příspěvkových organizací přinese přidanou hodnotu z řízeného a koordinovaného postupu a přesnějšího vymezení pravomoci a odpovědnosti managementu. Principy nového řízení a s nimi související nové procesy řízení příspěvkových organizací budou zavedeny do struktury krajského úřadu. V průběhu implementace proběhne realizace aktivity implementace navržených podpůrných nástrojů pro řízení příspěvkových organizací.

Souhrnně lze tedy konstatovat, že v současné době neexistuje systémový přístup k:

  • řízení organizací (strategické řízení rozvoje),
  • sledování jejich výkonnosti,
  • řízení provozních procesů,
  • řízení kvality služeb,
  • řízení interního rozvoje organizací.

Cílem aktivity je tedy především identifikovat hlavní oblasti možného zlepšení v oblasti řízení organizací zřizovaných a zakládaných krajem Vysočina, zpracování souhrnné rozvojové strategie včetně identifikace klíčových opatření se zaměřením na implementaci vhodných nástrojů pro potřeby řízení organizací. Po provedení vstupních analýz a zpracování všech výstupů dojde k přímé implementaci vybraných opatření.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Finance > Finanční zdroje z EU > Projekty OPLZZ > Projekt Kvalita 09 > aktivita 02 – Řízení příspěvkových organizací

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace > Právní předpisy kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze