Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Odpady Vysočiny

Mobilní verze webu

Úvodní slovo

 

 
 

Vážení návštěvníci, 

vítejte na stránkách věnovaných nakládání s odpady - nedílné součásti oběhového hospodářství. Zaměřují se především na ty odpady, které vznikají v našich domácnostech, tedy na odpady komunální.

Hierarchie nakládání s odpady má několik stupňů. Na prvním místě je snaha o předcházení vzniku odpadů, protože nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Pokud nějaký přesto vyprodukujeme, preferuje se materiálové využití, jehož podmínkou je co nejlepší třídění všech využitelných složek. K tomu slouží sběrná hnízda s kontejnery, sběrné dvory a třídící linky. Energetické využití promění odpady na energii a teplo. Odstranění odpadů uložením na skládkách si zmenšujeme životní prostor.

Sebelepší síť zařízení ale nebude nic platná bez aktivního přístupu občanů. Nezapomínejme, že každý z nás ovlivňuje množství svých odpadů i to, zda je poctivě třídí. Za sběr, využití a likvidaci komunálních odpadů zodpovídají ze zákona obce, ale občané mají povinnost své odpady ukládat na místa k tomu – obecní vyhláškou – určená.

 

Má to smysl, třiďte odpad!


 
Zodpovídá: Ing. Martina Ferklová
Vytvořeno / změněno: 9.5.2012 / 9.5.2012
Informace vyžadují kontrolu

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Odpady Vysočiny
 

Cesta: Titulní stránka > Odpady Vysočiny

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies