Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Třebíč - Osudy židovských domů (1724-1850)

 

 
 

Třebíč

Osudy židovských domů (1724-1850)

 

Rudolf Fišer

Pro KVIZ Třebíč vydalo Vydavatelství FIBOX Třebíč

Náklad: 2000 ks

Počet stran: 175

ISBN 80-85571-18-8

 

Kniha čtenářům předkládá jeden z mnoha možných úhlů pohledu na osudy židovské komunity za řekou Jihlavou. Už také proto, že se zakládá na historických pramenech úřední a vrchnostenské provenience a je nutně pohledem „zvnějšku“.

Cílem publikace je ukázat co možná nejpřesněji, nejúplněji a nejpřesvědčivěji dlouhý, staletí trvající postup budování židovského sídliště (později ghetta) městského charakteru uvnitř starší, křesťanské vesnice, původně služebné vsi benediktinského kláštera. Pokouší se proto postihnout dvě přece jen odlišné roviny téhož procesu: proměnu židovského obyvatelstva z vesnických poddaných na městské a jejich odloučení od zbytku křesťanských sousedů Podklášteří a také proměnu původní zástavby složené ze zemědělských vesnických gruntů na městský domovní fond s koželužskými, punčochářskými, krejčovskými nebo mydlářskými dílnami, palírnami i četnými kupeckými krámky a sklady.

Jádro práce spočívá ve výkladu o stavebním vývoji jednotlivých židovských domů i jejich komplikovaném vnitřním členění a v zachycení složitých vlastnických poměrů, jak se po dlouhé desítky let utvářely (1724-1850). Stranou nezůstává ani sepětí osudu jednotlivých domů s osudy jejich majitelů, pokud je historické prameny zachytily.

Obsah: Prameny poznání, Utváření ghetta, Podoby soužití, Židovská obec, Bydlení v ghettu, Stavby židovského obce, Staré domy, Nové domy a Osudy domů a lidí.

Třebíč - Osudy židovských domů (1724-1850)

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 7.7.2005 / 8.7.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Publikace Edice Vysočiny > Edice Vysočiny II.

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze