Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Expozice v klášteře v Nové Říši

 

 
 

Adresa

Kanonie premonstrátů v Nové Říši

Nová Říše 1

588 65 Nová Říše

tel.: 567 318 110

e-mail: opatnr@centrum.cz nebo  sekretariat@klasternovarise.cz   

web: http://www.klasternovarise.cz/

 

Otevírací doba

červenec – srpen

Po – So

9:00, 10:30, 13:30, 15:30

 

Ne

13:30, 15:30

V ostatní dobu po předchozí telef. domluvě alespoň 24 hodin předem. Doba prohlídky jednotlivých okruhů cca 20 minut. Pokladna je otevřena 10 minut před začátkem prohlídky.

 

Vstupné


Okruh A
Okruh B
Okruh C
všechny trasy
Dospělí 30 Kč30 Kč
30 Kč
80 Kč
Studenti a senioři 20 Kč20 Kč
20 Kč
60 Kč
Rodinné vstupné200 Kč

Součástí prohlídkové trasy A je kostel sv. Petra a Pavla, který byl vybudován po stavbě trvající 30 let v roce 1707.

Okruh B zahrnuje klášterní knihovnu, sály osobností –bratři Vraničtí, Jan Novák, Otokar Březina, archeologické průzkumy

Trasa C (prelatura - bývalé opatské pokoje, klenotnice) je otevřena od 29. června 2020. Zde je výstava obrazů a cenností (kalichů, monstrancí a jiných liturgických předmětů).


Objekt novoříšského premonstrátského kláštera založeného roku 1211 je částečně přístupný veřejnosti v rámci prohlídkových okruhů. První zde byla již na počátku 90. let 20. století zpřístupněna pamětní síň hudebních skladatelů a houslistů bratrů Pavla a Antonína Vranických umístěná ve dvou místnostech (zaznamenávající jejich životní cesty a studium na rodné Moravě včetně reprodukcí záznamů v purkrechtních knihách a rodokmenu, dále jejich vrcholná životní dráha spojená zejména s Vídní a jejich přátelský vztah se skladateli Josephem Haydnem a W. A. Mozartem. Bratři Vraničtí dosáhli vynikajících výsledků: Pavel se v roce 1785 ve svých 29 letech stal ředitelem obou dvorních divadel ve Vídni a stanul v čele první operní scény v tehdejší rakouské říši. Spolu s mladším Antonínem byl Pavel vůdčí osobností takzvané nové vídeňské houslové školy). V červnu 2020 byly otevřeny nové výstavní prostory. Obrazy, které návštěvníci během prohlídky prelatury uvidí, tvoří pouze část poměrně velké sbírky obrazů novoříšského kláštera. V největší místnosti prelatury, kde dříve bývala obrazárna, si mohou návštěvníci prohlédnout v prostorných vitrínách výběr z monstrancí, kalichů, relikviářů a dalších liturgických předmětů z majetku kláštera nebo premonstrátských farností. Jedná se o předměty od gotiky až po moderní dobu. O některé vzácné předměty řád v době totality přišel, ale velkou část se mu podařilo zmapovat a získat zpět. Štěstím bylo, že když v roce 1950 zabrali klášter komunisté, byla většina předmětů převezena do Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, kde je odborníci zaevidovali, a tím nedošlo k jejich rozptýlení. Společně s obrazárnou a klenotnicí se také otevřela nová expozice, která bude věnována archeologickým a antropologickým průzkumům, které se v klášteře konaly při opravě křížové chodby. Díky těmto průzkumům odborníci např. objevili základy kostelíka na starém hřbitově ze 13. století, kde se nacházelo více než sto hrobů místních obyvatel.


fotografie č. 2 - 5 zdroj L. Seidl KrÚ Kraje Vysočina

interiér nových expozicinteriér nových expozicinteriér nových expozicinteriér nových expozicinteriér nových expozic

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 3.4.2008 / 1.7.2020
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina > Seznam příspěvkových organizací v oblasti kultury

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze