Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou

 

 
 

Adresa

Martinská 228

675 73 Kralice nad Oslavou

tel.: 770 119 395

e-mail: kralice.pamatnik@mzm.cz

web: http://www.mzm.cz/pamatnik-bible-kralicke/

 

Otevírací doba

duben – září

Út – Ne

8:00 – 16:00

březen, říjen, listopad

Út – Ne

8:00 – 15:00

prosinec – únor

Út – Ne

9:00 – 13:00

 Ve státní svátky, které připadnou na úterý až neděli, je otevřeno jako v neděli.


Vstupné

Plné

50 Kč

Zvýhodněné

25 Kč

Rodinné

120 Kč

Skupiny nad 25 osob je nutné předem objednat na tel. č. 770 119 395.

 

V sousedství kralické tvrze, kde se v minulosti nalézala tajná tiskárna českých bratří, byl v letech 1967 - 1969 vystavěn, podle návrhu Bohuslava Fuchse, Památník Bible kralické. Šestidílná Bible kralická je nejvýznamnějším dílem této tiskárny a náleží k vrcholům tiskařského umění v našich zemích a k pokladům českého jazyka, který přispěl k jeho uchování a rozvíjení v pozdějších dobách protireformace a exilu. V současnosti je v něm uchováno přes čtyři tisíce původních tiskařských typů, kovových literek, mezernic a tiskařského nářadí. Nechybí ani funkční tiskařský lis. Možné je shlédnout i další exponáty nalezené při archeologickém průzkumu kralické tvrze. Jedná se především o 35 kusů stříbrných tolarů z let 1534 – 1595, gotické kachle s motivy zmrtvýchvstání a fragment s podobiznou paní Judity - první choti rytíře Jindřicha Kralického.

 

Stálá expozice

- Labyrint života Jana Amose Komenského – expozice otevřená od 26. září 2009 formou životní poutě zmíněného velikána české historie seznamuje s významnými osobnostmi evropského prostoru konce 16. a především následujícího 17. století, kteří zasáhli do životních osudů J. A. Komenského (či naopak on do jejich) a významně ovlivnili nejen jeho život, ale především život a nahlížení skutečnosti svých současníků.

- Dílo tiskařů Jednoty bratrské – expozice přibližuje návštěvníkům nejrůznější oblasti života tiskárny komentované v širším kulturně-historickém pohledu. Působení bratrské tiskárny je nahlíženo z pohledu jejího významu pro dobovou pedagogickou činnost, pro vlastní působení Jednoty bratrské jako církevní organizace i s ohledem na její roli v tiskařském řemesle své doby. Vedle řady originálních dokladů tiskařského řemesla je zde množství artefaktů dobového života, dokumentující každodennost kralických tiskařů. Na rekonstrukci funkčního tiskařského lisu jsou zhotovovány faksimile některých stran kralických tisků, které lze následně porovnat s exponáty vyšlými přímo z lisu bratrské tiskárny.

 

U příležitosti 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského nabízíme rozšířenou lektorovanou prohlídku expozice Labyrint života Jana Amose Komenského v Památníku Bible kralické. Objednávky na uvedených kontaktech.


Služby

  •    průvodcovské služby, výklad pro skupiny i jednotlivce
  •    prodej upomínkových předmětů
  •    videoprogramy
  •    prezentace tiskařského lisu
  •    metodický list pro školy

exteriér

exteriér

expozice

interiér detail

interiér

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 20.3.2008 / 26.5.2020
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze