Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Regionální židovské muzeum

 

 
 

Adresa

Regionální židovské muzeum – synagoga

Karlovo náměstí 540 (rabínský dům - Karlovo náměstí 541)

588 13 Polná

tel.: 732 839 726

e-mail: infocentrum@mu-polna.cz nebo rabinsky.dum@seznam.cz

web: http://www.mesto-polna.cz/; http://www.infocentrumpolna.cz/synagoga/d-1265/p1=3405

 

Otevírací doba

duben  St - Ne 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
květen - říjen
Út - Ne
9:00 - 12:00
13:00 - 17:00

 

Vstupné


Rabínský dům + Synagoga
Synagoga

Základní vstupné

60 Kč

25 Kč

Děti 8-15 let, studenti do 26 let

40 Kč

15 Kč
Senioři
48 Kč
20 Kč

Rodinné vstupné (2+2)

160 Kč

60 Kč

Fotografování

30 Kč

30 Kč

 Prodloužená trasa k symbolickému hrobu Anežky Hrůzové v Březině je pouze na objednání, minimální počet lidí ve skupině 5, vstupné: dospělí 80 Kč, snížené vstupné 60 Kč a děti do 10 let zdarma. Trasa zahrnuje prohlídku Rabínského domu, synagogy a společně s průvodcem návštěvníci zamíří k symbolickému hrobu Anežky Hrůzové v Březině. 


SYNAGOGA                                                                

Stará synagoga stávala v roce 1675 na Dolním městě. Po vzniku Židovského města na tzv. Horním městě postavila vrchnost od základu novou klenutou synagogu z kamene a cihel. Po četných požárech byla vždy znovu přestavěna. Z původního barokního vzhledu synagogy se zachovala čtyři typicky protáhlá okna s lomeným obloukem a fragment nejstarší výmalby, odkrytý při rekonstrukci v roce 1998. V zadní části byla vystavěna galerie s šesti dřevěnými sloupy. Počátkem 19. století zde byly umístěny dřevěné stolice pro 80 žen. V hlavním sále se v té době nacházelo 118 míst pro muže. Do mužské části se vcházelo z ulice a podélné chodby, pro vstup na ženskou galerii sloužil zvláštní vchod. Rituální lázeň (mikve) byla vystavěna naproti synagoze v domku čp. 530, v sousední budově byl roku 1759 zřízen židovský lazaret a v letech 1850 až 1900 zde byla umístěna židovská obecná škola. V suterénu byl příbytek pro obecní chudé, kde bydlela také rodina Hilsnerova.

Jako svatostánek přestala synagoga sloužit v roce 1943. Během dalších let plnila několik funkcí: majetek církve čs. husitské, skladiště barev a chemických hnojiv aj. Chystané demolici zchátralé stavby zabránily společenské změny po roce 1989. V roce 1994 byla spolu s rabínským domem městem bezplatně vrácena do majetku Federace židovských obcí v Praze. Za finanční spoluúčasti města byla zrekonstruována. Obnovená synagoga byla zpřístupněna veřejnosti jako Regionální židovské muzeum.

V současné době je v hlavním sále synagogy rekonstruovaný původní svatostánek (aron ha-kodeš), vitríny s některými dochovanými kultovými předměty z polenského muzea a řady synagogálních lavic (původně ze Světlé nad Sázavou). Expozici doplňují panely věnované stavební historii synagogy a také památkám židovských obcí v regionu Vysočiny.

 

RABÍNSKÝ DŮM

Do­stavbou jednoho patra sousedního domu v roce 1717 vznikl vedle syna­gogy dům židovské obce, v přízemí s bytem šámese (kostelníka) a černou kuchyní s pekárnou macesů a se vstupem k rituální lázni v suterénu, v patře s bytem rabína, kanceláře obce a rabínskou kaplí (zimní modlitebnou) s 30 sedadly. Mezi léty 1785 až 1850 zde byla umístěna také obecná židovská škola. Nízká přístavba před jižním průčelím sloužila do roku 1887 jako márnice a místnost pro očistu (bejt tahara). Rabínský dům byl kvůli požárům židovského města několikrát přestavován, a opravován.

Dnes si mohou návštěvníci projít v přízemí domu historický prostor Kanceláře polenského rabinátu s expozicí věnovanou historii Židovského města i samotné budovy, rekonstruovanou černou kuchyni s jejím zařízením, rituální lázeň mikve, částečně vytesanou ve skále, která patří mezi nejstarší v ČR. V patře bude navazovat zimní modlitebna, a samotná hlavní expozice věnovaná Hilsneriádě a antisemitismu. Expozice budou doplněny četnými informačními panely věnovanými historii židovského města a jeho vnitřnímu životu a obyvatelům, historii samotného rabínského domu, starým fotografiím, vysvětlení užívání mikve, dokumentaci židovského hřbitova a dalším.

Synagoga po rekonstrukci v roce 2014Synagoga PolnáRegionální židovské muzeum - synagoga

Regionální židovské muzeum - synagoga
Regionální židovské muzeum - rabínský dům

Regionální židovské muzeum - rabínský dům - mikveRegionální židovské muzeum - rabínský dům - černá kuchyně
Regionální židovské muzeum - rabínský dům - exteriér

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 9.4.2008 / 20.3.2019
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina > Seznam příspěvkových organizací v oblasti kultury

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze