Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Městské muzeum v Chotěboři

 

 
 

Adresa

Městské muzeum Chotěboř

e-mail: muzeum-chotebor@cekus.eu

web: http://www.cekus.eu/muzeum

 

Otevírací doba

Muzeum je pro návštěvníky v současnosti uzavřeno, opět se otevře již v nové budově. Pro více informací navštivte webovou stránku muzea.

Cekus Chotěboř

Organizace Cekus Chotěboř působí od 1. ledna 2009 a je pokračovatelkou příspěvkové organizace Městské muzeum Chotěboř, zřízené městem v roce 1994. Nejprve organizace zajišťovala pouze činnost muzeální, po roce 2005 přibyly činnosti kulturní a společenské a po roce 2009 činnosti při zajišťování akcí v multifunkční sportovní hale a správa budovy kina. Zřizovatelem je město Chotěboř.

 

Historie

Městské muzeum v Chotěboři bylo založeno v roce 1885. Svou úlohu zde sehrál jistě i vliv a působení Františka Palackého, jeho zetě Ladislava Riegra a Karla Adámka. Sbírky vlastnilo město a Občanská záložna v Chotěboři, v jejímž domě muzeum sídlilo až do roku 1933.

V témže roce se přestěhovalo do stísněných prostor budovy radnice a zde bylo pouze do října 1939, kdy byly tyto prostory předány pro potřeby říšskoněmeckého vojska. Muzeum  se muselo přestěhovat do skladiště Městské elektrárny. Zde došlo k značné devastaci sbírek. Až v roce 1948 získalo muzeum  jednu místnost v židovské modlitebně. Teprve v roce 1952 získalo uspokojivé prostory v 1. poschodí chotěbořského zámku, rozeběhla se výstavní činnost a kulturní život ve městě. Zámek přešel v roce 1966 pod správu Městského muzea. V první polovině 70. let prošel zámek rozsáhlými úpravami, rozšířili se výstavní plochy, depozitáře a zázemí. Dne 25. 7. 1992 na základě restitučního nároku byl zámek navrácen původním majitelům rodině Dobrzenských, která Městské muzeum v zámku ponechala na základě nájemní smlouvy.

 

Sbírka

V centrální evidenci sbírek je zapsána Sbírka Dobrzenských a Sbírka Městského muzea Chotěboř, jejichž vlastníkem je město Chotěboř. Sbírka Dobrzenských převážně dokumentuje období od 18. století do 1. poloviny 20. století a tvoří ji sbírkové předměty sporného původu: zejména nábytek, obrazy, cínové nádobí a předměty osobní potřeby.

 

Služby

  • badatelna
 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 14.3.2008 / 26.5.2021
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze