Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem

 

 
 

Adresa

Masarykovo nám. 1

593 01   Bystřice nad Pernštejnem

tel.: 566 590 366, 566 590 365

e-mail: muzeum.bystricko@tiscali.cz

web: http://www.bystricenp.cz/mestske-muzeum/ a http://www.muzeumbystricko.cz/

 

Otevírací doba

květen – září

Út - Ne

8:00 - 11:30

12:30 – 16:00

říjen – duben

Út - Pá

8:00 - 11:30

12:30 – 16:00

 

Vstupné

Plné

80 Kč

Poloviční

40 Kč

Do přízemí, prvního patra a Půdní galerie vede bezbariérový přístup. Sklepní prostory (s expozicemi Mineralogie, Živé ryby Vysočiny a Uran na Vysočině) bezbariérový přístup neumožňují.

 

Městské muzeum je umístěno v budově bývalé radnice. Ke stálým expozicím patří například Historie města, Etnografie, Štěpánovská litina, Řemesla a jeden z výstavních areálů je věnován Aloisi Lukáškovi, akademickému malíři. Část muzejních exponátů je uložena na Nových Dvorech, kde v budoucnu vznikne expozice zemědělství, především lnářství.

 

Historie muzea

První schůze muzejního odboru se konala 27. října 1913. Předměty pro muzeum byly ukládány v obecních místnostech (na radnici), ze kterých byly přeneseny za I. světové války do podkrovní školní světničky na náměstí. V letech první republiky muzeum sídlilo neustále v tzv. muzejní světničce a věnovalo se především sběru etnografického materiálu. V roce 1924 muzeum provedlo "archeologický výzkum" na zřícenině hradu Aueršperku. Nálezy z tohoto výzkumu tvoří součást dnešního sbírkového fondu zaměřeného na prehistorii a období kolonizace Bystřicka.

V létech okupace byly sbírky uzamčeny v "muzejní světničce" a na jaře 1945 byly cenné kusy přeneseny do zimní rolnické školy.

Ze zápisu Dr. Kříže vyplývá, že muzejní světnička byla vykradena vojáky. Byly odcizeny především věci z porcelánu a skla, další se nedalo přesně určit.

Na žádost okresního národního výboru ze dne 10. srpna 1954 vyslovil krajský národní výbor souhlas se zřízením Okresního muzea od 1. ledna 1955 a vyzval ONV v Bystřici nad Pernštejnem, aby do rozpočtu na rok 1955 zařadil příslušnou částku. 1. 1. 1955 bylo zřízeno Okresní vlastivědné muzeum, jehož expozice byla slavnostně otevřena 10. listopadu 1957 na hradě Pernštejně. Od roku 1960 byly i nové expozice v budově staré městské radnice. Od roku 1973 se vlastivědné muzeum stalo pobočkou Okresního muzea ve Žďáře nad Sázavou, které však v roce 1993 zaniklo. Následně vzniklo Městské muzeum v  Bystřici nad Pernštejnem jako organizační složka obce, se sídlem v radniční budově, která prošla rekonstrukcí.

V roce 2003 přišla první výrazná stavební úprava budovy - po 162 letech se vrátila mansardová střecha. V roce 2004 byla odstraněna kotelna a veřejné záchody. Budova dostala novou čelní fasádu a byla v ní opět dvoje vrata. Rok 2005 přinesl dokončení čelní fasády a výrazné zásahy v interiéru. Vyčišten byl sklepní prostor a vybudováno Městské informační centrum. Dne 26. dubna 2007 bylo slavnostně otevřeno Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem.

Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem disponuje desítkami tisíc fotografií, pohlednic, negativů a skleněných desek. Dále ve svých fondech uchovává desítky tisíc tiskovin, listinných materiálů, písemných pozůstalostí, obrazů. Dalších víc než deset tisíc předmětů je trojrozměrných. Část muzejních exponátů je uložena na Nových Dvorech, kde v budoucnu vznikne expozice zemědělství, především lnářství. Sbírkový fond se skládá z přírodnin (minerály, horniny, herbář, drobná entomologická kolekce), dále archeologického - převážně středověkého materiálu. Výrazná část fondu je etnografického charakteru (textil, nábytek, nářadí ...)

 

Stálá expozice

·         Živé ryby Vysočiny

·         Přírodopisné sbírky

·         Vývoj osídlení povodí Svratky – od nejstarších nálezů pravěké industrie z období mladšího paleolitu

·         Historie města Bystřice nad Pernštejnem

·         etnografie, řemesla

·         Štěpánovská litina

·          Uran na Vysočině

·         Síň odkazu Aloise Lukáška – obrazy zachycují krajinu Bystřicka ve všech ročních obdobích

·         Stará škola

·         Galerie na půdě

·         Aueršperk

·         Zubštejn

·         Pyšolec

·         Bystřický park miniatur

·         Hospoda a byt sládka na přelomu 19. stol.

exteriér
expozice

expoziceexpozice

expoziceexpozice

exteriér

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 14.3.2008 / 25.5.2020
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze