Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Bývalá židovská synagoga v Třešti

 

 
 

Adresa

náměstí Svobody

589 01 Třešť

tel.: 567 234 567

e-mail: info@trest.cz

web: http://www.trest.cz/turisticke-cile/ds-1081/p1=2468


Otevírací doba

Po - Pá (celoročně)

8:00 – 12:00

13:00 – 17:00

So - Ne (červen - srpen, leden)

9:30 – 12:00

13:00 – 16:30
Prohlídku zajišťuje TIC Třešť, Rooseweltova 462/6, 589 01 Třešť (Dům J. A. Schumpetera)

 

Vstupné

Plné

25 Kč

Snížené

15 Kč

Část objektu je bezbariérově přístupná.

 


Historie:

První písemná zmínka o synagoze pochází z roku 1693. Vystavěna byla pravděpodobně okolo roku 1672. Původní barokní podobu synagogy neznáme, protože byla 2. října 1824 těžce poničena požárem. Do roka byla opravena a znovu vysvěcena. Empírová podoba synagogy přetrvala s drobnými úpravami dodnes. Mírně poškozena byla synagoga při druhém požáru, který vypuknul 1. listopadu 1920.

Z původní výzdoby se zachovala pouze štukatura a loď vysoká 8,35 m. Do lodi chodili pouze muži, ženy a děti se modlily v galerii, do které vedl zvláštní boční vchod (dnes zazděn).

Od roku 1954 vlastní synagogu Církev čs. husitská, která ji adaptovala podle návrhu arch. Bohumila J. Máčela na sbor apoštola Pavla. V devadesátých letech prošla synagoga kompletní opravou. Dnes slouží kromě náboženských účelů rovněž k účelům kulturním.


Zajímavost:

Zajímavostí je vystavění synagogy v těsné blízkosti filiálního kostela sv. Kateřiny Sienské, což svědčí o dřívější toleranci obou církví.

Židovská komunita v Třešti dosáhla největšího rozsahu v 1. polovině 19. století, kdy Židé tvořily až 1/5 obyvatel města. Z celkového počtu 4300 obyvatel zde žilo 750 Židů. Dne 14. května 1942 bylo z Třeště deportováno 107 židovských občanů do sběrného tábora v Třebíči. Odtud byly 18. května 1942 deportováni do Terezína a vyhlazovacích táborů na východě. Válku přežilo pouze 9 židovských občanů. Zpět do Třeště se však již žádný z nich nevrátil. Rokem 1942 zaniká židovská obec v Třešti.

Třešťská synagoga díky zajímavému dispozičnímu řešení a průčelí s loubím patří mezi nejcennější stavby svého druhu u nás. Jde o jedinou synagogy u nás s podloubím.


Expozice:


  • Zaváté stopy – mapuje historii třešťské židovské obce.

  • Franz Kafka a Třešť – seznamuje s Kafkou a jeho pobytech u strýce MUDr. Siegfrieda Löwyho v Třešti. Do zdejšího prostředí je kladen vznik Kafkova románu Venkovský lékař.

  • Po stopách zmizelých sousedů v Třešti – zachycuje osudy vybraných třešťských židovských rodin.


Služby

Synagogu je možné si pronajmout na pořádání kulturních akcí (výstav, přednášek, koncertů,…).


Zdroj: archiv Města Třešť

synagoga

synsyna
synasynagoga


 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 14.3.2008 / 27.5.2020
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina > Seznam příspěvkových organizací v oblasti kultury

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze