Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Daňové příjmy obcí

 

 
 

Daňové příjmy obcí

Namátkovou kontrolou výkazů Fin 2-12M jsme zjistili některé nesrovnalosti v používání správných položek rozpočtové skladby při účtování daňových příjmů obcí.

Pro bližší informaci a v zájmu správného zaúčtování na příslušné položky rozpočtové skladby uvádíme čísla převodových účtů státního rozpočtu, z nichž jsou obcím převáděny jejich podíly, a jejich zaúčtování na příslušnou položku rozpočtové skladby:

Daňový příjem

Převodový účet státního rozpočtu u ČNB

Položka rozpočtové skladby

Daň z přidané hodnoty

1679

1211

Daň z příjmů právnických osob

641

1121

Daň z přijmu fyzických osob

 

 

v tom: daň z příjmu fyzických osob vybíraná zvl. sazbou

1660

1113

          daň z příjmu fyzických osob z podnikání – sdílená část

1652

1112

          daň z příjmu fyzických osob z podnikání – 30% motivace obcí

1628

1112

          daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti – sdílená část

2612

1111

          daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti – 1,5 % motivace

4634

1111

Daň z nemovitostí

633

1511

 

1111    Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Obce účtují daň odvedenou plátci, zaměstnavateli.

1112        Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti.  Zahrnuje veškerou daň odvedenou  na základě daňových přiznání, tj. v zásadě získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, především pak z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmů.

1113    Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů. Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů, příp. i daně z jiných příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně, nelze-li je oddělit od inkasa daně z kapitálových výnosů.

1121        Daň z příjmů právnických osob. Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů vyjma daně z příjmů právnických osob za obce a za kraje.

1211    Daň z přidané hodnoty. Zahrnuje daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty.

1511        Daň z nemovitostí. Zahrnuje daň podle zákona o dani z nemovitostí, která je příjmem obecních rozpočtů.         

1122    Daň z příjmů právnických osob za obce.  Tato daň má zvláštní režim. Obce pouze na finanční úřad podávají přiznání k dani. Odvod daně a jeho vrácení zpět na obec proběhne pouze účetně. Obec neprovádí bankovní převody, ale v souladu se zákonem hradí tuto daň do vlastního rozpočtu. Ve výdajích se použije rozpočtová položka 5362 – Platby daní a poplatků.

 

Eva Šuláková, odbor ekonomický, telefon: 564 602 239, e-mail: sulakova.e@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 28.6.2005 / 28.6.2005

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies