Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

SDZA - Správa datových zdrojů a aplikací

Evidence pracovních činností - tzn. procesy vykonávané určitou organizací a údaje, které s těmito procesy souvisejí.
 

 
 

SDZA – Správa datových zdrojů a aplikací

 

vedoucí projektu: Václav Koudele, Petr Pavlinec

realizátor: T-Mapy s.r.o.

 

Aplikace Správa datových zdrojů a aplikací vznikla původně jako podpůrný nástroj pro objektivizaci potřeb GIS krajů. Jejím hlavním cílem byla identifikace datových sad a následně softwarových aplikací potřebných pro podporu agend vykonávaných jednotlivými složkami krajských úřadů (odbory, odděleními, …), přičemž náplň těchto agend vyplývá z příslušných právních předpisů, rozhodnutí samosprávy a případně dalších aktivit. Na počátku celého evidovaného řetězce stojí „podněty“, tj. právní předpisy, samosprávná rozhodnutí, další aktivity, které definují resp. ze kterých vyplývají agendy nebo dílčí tzv. typové úlohy, které by se měly na úřadě provádět. Každá agenda může být přiřazena určitému odboru, oddělení, nebo jiné organizační části na úřadu. SDZA dále eviduje, jaká data a aplikace je nutno mít, aby se agenda mohla vykonat a naopak, nová data, která mohou při této činnosti vzniknout.

Výstupem tohoto projektu by měla být nová užitná hodnota pro vnitřní potřeby krajských úřadu (personalistika, modelování a kontrola procesů) a také výstupy pro veřejnost (navigace agendami orgánů veřejné správy)

 

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 20.6.2005 / 20.6.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor informatiky > Archiv

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze