Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2005

13. červen 2005
 

 
 

Souhrn usnesení z jednání

Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2005

konaného dne 13. 6. 2005

 

Přítomno:

Kontrolní výbor:

·        Drahoslav Oulehla (předseda);

·        Karel Kříž;

·        Jaroslav Poborský;

·        Ivo Rohovský (místopředseda);

·        Jiří Šenkýř;

·        Jan Štefáček;

·        Josef Vašíček;

·        Eva Rydvalová (tajemnice).

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení, schválení programu;

2.      Stav plnění úkolů KV za zákona 238/1992 Sb. - kontrola formálního souladu předložených ohlášení podle § 5, preventivní opatření k naplnění požadavku ohlášení změn;

3.      Využívání kompetencí kraje v oblasti životního prostředí - zahájení kontroly;

4.      Dodržování právních předpisů krajským úřadem na úseku samostatné působnosti v oblasti veřejných zakázek – zpráva o průběhu kontroly;

5.      Různé;

6.      Závěr.

 

 

Usnesení č. 008/04/2005/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

předmět kontroly:                     Využívání kompetencí kraje v oblasti životního prostředí s důrazem na postup při odstraňování havárie na vodním díle Mostiště a odstraňování starých ekologických zátěží

kontrolovanou osobu:               Krajský úřad kraje Vysočina

termín kontroly:                         konec října (po dohodě členů kontrolní skupiny bude upřesněn)

složení kontrolní skupiny:           Ivo Rohovský, Jiří Šenkýř, zástupce delegovaný Komisí pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina

předseda kontrolní skupiny:      Ivo Rohovský

 

 

 

 

 

 

Drahoslav Oulehla v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 20.6.2005 / 20.6.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze