Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Návrh plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005

17. květen 2005
 

 
 

Návrh plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005

 

Na všech zasedáních bude výbor projednávat aktuální záležitosti, týkající se rozvoje kraje a čerpání strukturálních fondů EU.

 

Duben

·        seznámení s organizačními záležitostmi a jednacím řádem výborů,

·        projednání návrhu plánu činnosti na rok 2005,

·        seznámení s programem rozvoje kraje a jeho aktualizace,

·        informace o grantových schématech kraje ze Společného regionálního operačního programu /SROP/.

 

Květen

·        projednání výzev grantových programů z odboru regionálního rozvoje,

·        informace o činnosti Regionální rozvojové agentury Vysočina /RRAV/ a spolupráce s krajem,

·        informace o stavu prací na Územním plánu vyššího územního celku/ÚP VÚC/.

 

Červen – září

·        grantové programy – vyhodnocení, monitoring,

·        koncepční materiály – seznámení a připomínkování, /průběžně dle potřeby/,

·        výměna informací s odborem regionálního rozvoje /ORR/ a odborem územního plánu a stavebního řádu /OÚP a SŘ/ – diskuze,

·        činnosti RRAV, REAV /Regionální energetické agentury Vysočiny/ – sledování průběhu spolupráce,

·        projednání projektů předložených na financování ze SROP – info.,

·        informace o přípravě kraje na čerpání strukturálních fondů v příštím plánovacím období 2007 – 2013.

 

Říjen – Prosinec

·        návrh aktualizace PRKu,

·        návrh grantových programů do Fondu Vysočiny,

·        návrh rozpočtu Fondu Vysočiny – alokace prostředků na rok 2006,

·        projednání pravidel pro poskytování dotací z POV na rok 2006,

·        projednání návrhu grantových programů na rok 2006,

·        aktuální informace z OÚP a SŘ, stav prací na ÚP VÚC.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 10.6.2005 / 10.6.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze