Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2005

17. květen 2005
 

 
 

Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2005

 

1.       Výbor se schází zpravidla 1x měsíčně;

2.       Jednání výboru se řídí jednacím řádem výborů.

 

Jednání výborů se mimo členy zúčastňují pravidelně přizvaní zástupci odboru školství.

 

Jednání výboru se pravidelně zabývá:

-         Aktuální informací z oblasti školství;

-         Informací o změnách legislativy.

 

Průběžně během roku výbor:

-         Předkládá návrhy na zkvalitnění péče poskytované školami a školskými zařízeními;

-         Vyjadřuje se k záměrům na poskytování dotací v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu.

 

Zástupci výboru se budou podle možností zúčastňovat společně se zástupci OŠMS jednání o konkrétních změnách v síti škol.

 

Do programu jednání v jednotlivých měsících budou zařazeny dále tyto body:

 

Březen:

-         organizační záležitosti, seznámení s legislativou vztahující se k práci výboru,

-         informace o Metodice rozpisu přímých nákladů škol a školských zařízení kraje Vysočina.

Duben:

-         informace o stavu zaměstnanosti v kraji Vysočina – zástupce úřadu práce,

-         Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2003/2004 a kalendářní rok 2004,

-         Zpráva o hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem,

-         systémová dotace na pořízení a opravy učebních pomůcek zákl. uměleckých škol.

Květen:

-         informace o činnosti asociace škol – UNIE CZESHA,

-         informace o připravovaných záměrech optimalizace škol,

-         informace o vývoji rozpisu rozpočtu přímých nákladů na školství za poslední tři roky (porovnání obecního a krajského školství).

Červen:

-         informace o přijímacím řízení na  střední školy,

-         informace o postupu při aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina.

Září:

-         příprava změn v síti škol,

-         organizační zajištění školního roku 2005/2006.

Říjen:

-         příprava rozpočtu provozních nákladů škol a školských zařízení,

-         uplatnění absolventů škol na trhu práce,

-         přehled změn v síti škol pro školní rok 2006/2007.

 

Listopad:

-         příprava a realizace grantů z Fondu Vysočiny,

-         přehled o zapojení škol a organizací v kraji do programů Evropských strukturálních fondů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů.

 

Prosinec:

-         Program rozvoje kraje, priority v oblasti rozvoje lidských zdrojů pro rok 2006,

-         aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy kraje Vysočina.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 10.6.2005 / 10.6.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze