Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2005

4. duben 2005
 

 
 

Souhrn usnesení z jednání

Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2005

konaného dne 4. 4. 2005

 

Přítomno:

Kontrolní výbor:

·        Drahoslav Oulehla (předseda);

·        Karel Kříž;

·        Jaroslav Poborský;

·        Ivo Rohovský (místopředseda);

·        Jiří Šenkýř;

·        Karel Tvrdý;

·        Josef Vašíček;

·        Eva Rydvalová (tajemnice).

Hosté:

·        Miroslav Březina (zástupce ředitelky KrÚ).

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení, schválení programu;

2.      Informace o činnosti rady kraje a krajského úřadu;

3.      Stav plnění úkolů KV ze zákona č. 238/1992 Sb.;

4.      Tvorba Plánu činnosti KV na rok 2005;

5.      Různé;

6.      Závěr.

 

 

Usnesení 005/02/2005/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

určuje

zásady vstupu do evidence pro své členy tak, že člen KV do evidence podle zákona č. 238/1992 Sb., v platném znění, může vstoupit pouze z pověření KV a nikdy samostatně a ne mimo místnost, v níž je evidence uložena. Tím není dotčeno jeho obecné právo do evidence vstupovat jako občan.

 

Usnesení 006/02/2005/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

plán činnosti na rok 2005 a

pověřuje

předsedu kontrolního výboru, aby jej předložil na nejbližším zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina ke schválení.

 

 

Drahoslav Oulehla v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 19.5.2005 / 19.5.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze