Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Plán činnosti Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina na rok 2005

10. květen 2005
 

 
 

Návrh Plánu činnosti Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina na rok 2005

 

1. zasedání [březen 2005]

Ustavující zasedání Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina.

Příprava plánu činnosti komise.

Aktuální informace vedoucího OKPP.

 

2. zasedání [duben 2005]

Financování obnovy kulturních památek v kraji Vysočina.

Vedení seznamu kulturních památek v kraji Vysočina.

Aktuální informace o stavu péče o národní kulturní památky a památky UNESCO v kraji Vysočina.

 

3. zasedání [květen 2005]

Problematika výstavby Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

Koncepce veřejných knihoven v kraji Vysočina.

Projekt internetizace veřejných knihoven.

Projednání návrhu grantového programu Edice Vysočiny III.

 

4. zasedání [červen 2005]

Problematika divadelní kultury.

Vyhodnocení divadelní sezony 2004-2005 Horáckého divadla Jihlava a návrh dramaturgického plánu na sezonu 2005-2006.

Podpora amatérské divadelní scény v kraji Vysočina.

 

5. zasedání [srpen 2005]

Problematika prezentace kraje Vysočina v rámci EU – výstavní síň Evropa: záměr, výstavní výbor, využití.

Návrh grantového programu „Nevyužívané památky“.

Informace o přípravě rozpočtu OKPP.

Příprava soutěže o nejkrásnější knihu roku v rámci Podzimního knižního trhu v Havlíčkově Brodě.

 

6. zasedání [září 2005]

Koncepce kultury v kraji Vysočina.

Spolupráce kraje Vysočina na úseku kultury se zahraničními partnery – poznávací cesty po Vysočině a výstavy v zahraničí.

Vyhodnocení grantových programů.

V. I. P. akce.

 

7. zasedání [říjen 2005]

Problematika sbírkotvorných organizací kraje Vysočina.

Řešení problematiky centrálního depozitáře pro sbírky muzeí a galerií.

Návrh grantového programu Regionální kultura V.

 

8. zasedání [listopad 2005]

Zajištění výkonu přenesené působnosti OKPP  na úseku památkové péče v roce 2005.

Problematika spolupráce s Národním památkovým ústavem, územní pracoviště Brno, detašované pracoviště  Telč a s NPÚ, ústřední pracoviště Praha.

Podpora a rozvoj živé kultury v kraji Vysočina.

 

9. zasedání [prosinec 2005]

Koncepce památkové péče ve světle nových zákonů.

Vyhodnocení plnění hlavních úkolů OKPP za rok 2005.

Návrh grantového programu Klenotnice Vysočiny 2006.

Příprava plánu práce Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina na rok 2006.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 18.5.2005 / 18.5.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze