Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 4. zasedání komise pro vnější vztahy

21. listopad 2001
 

 
 

Zápis ze 4. zasedání Komise pro vnější vztahy

Rady kraje Vysočina

ze dne 21. listopadu 2001

 

 

 

 

Přítomni:

-         6 členů komise pro vnější vztahy – viz. prezenční listina

-         Radka Burketová – tajemnice komise

-         Ing. Tomáš Hermann – radní kraje Vysočina

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Kontrola zápisu z minulého zasedání

3.      Znak kraje Vysočina

4.      Plán činnosti komise

5.      Závěr

 

 

1.      Zahájení

             PaedDr. Ivo Strejček, předseda komise pro vnější vztahy, přivítal přítomné a přednesl návrh programu jednání, který byl bez připomínek přijat.

            Na úvod tohoto jednání se přítomným představil Ing. Tomáš Hermann, který tlumočil stanovisko rady kraje, aby se na každém zasedání komisí účastnil některý z radních, z důvodu lepší komunikace mezi radou kraje a komisemi.

 

 

2.      Kontrola zápisu z minulého zasedání

            Radka Burketová uvedla, že je nesmyslné neplnění a změny úkolů na jednotlivých zasedáních. Jako příklad uvedla zápis ze 2. zasedání komise pro vnější vztahy, kde byl schválen úkol: „Vytvořit databázi všech periodik, která vychází v jednotlivých okresech kraje“, za který měli nést odpovědnost členové komise. Na 3. zasedání se však odpovědnost za splnění tohoto úkolu přenesla na tajemnici.

            V této souvislosti předložila Jana Skálová seznam regionálního tisku v okrese Třebíč.

 

 

3.      Znak kraje Vysočina

             Předseda informoval o skutečnosti, že znak kraje Vysočina byl již schválen, a to na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 20. listopadu 2001. Ing. Tomáš Hermann schválený znak kraje přítomným předložil k nahlédnutí

 

 

 

 

 

 

 

4.      Plán činnosti komise

             Tajemnice komise přítomné upozornila, že termín na odevzdání plánu činností ke schválení Radě kraje Vysočina byl stanoven na 15. listopadu 2001. Zdůraznila také, že komise pro vnější vztahy, je jedinou komisí, která jej ještě neodevzdala.

            Na toto téma se rozpoutala rozsáhlá diskuse. Vyústěním bylo, že předseda vyzval přítomné, aby každý navrhl několik bodů, čím by se měla komise pro vnější vztahy zabývat. Poté došlo ke konkrétní formulaci možných bodů plánu činností.

 

 

Úkol:

Na základě tohoto jednání připravit plán činností komise pro vnější vztahy, seznámit s ním ostatní členy komise a po zapracování jejich připomínek ho předložit vedoucímu sekretariátu hejtmana.

Odpovědnost: předseda komise

Termín: středa 5. prosince 2001

 

 

Úkol:

Zaslat předsedovi komise kontakty na všechny členy.

Odpovědnost: zapisovatelka

Termín: okamžitě

 

 

5.      Závěr

             PaedDr. Ivo Strejček, poděkoval přítomným za účast a stanovil termín dalšího zasedání komise pro vnější vztahy na 12. prosince 2001 v 9:30 v malé zasedací místnosti sekretariátu hejtmana, Jihlava, Palackého 53.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PaedDr. Ivo Strejček, v. r.

          předseda Komise pro vnější vztahy

Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 23. listopadu 2001: Hana Doležalová

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 7.12.2001 / 7.12.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze