Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 4. zasedání dopravní komise

19. listopad 2001
 

 
 

Zápis z 4. zasedání dopravní komise

Rady kraje Vysočina

konaného dne 19. listopadu 2001

 

 

 

Přítomno:            7 členů komise – viz. prezenční listina

                                   Ševecová Ivana, Ing. – odbor dopravy a silničního hospodářství

                                  Kovář Petr, Ing. – odbor dopravy

                       

 

 

Navržený program jednání:

 

1.      Zahájení

2.      Transformace SÚS

3.      Různé, diskuse

4.      Závěr

 

 

1. Zahájení

 

Místopředseda dopravní komise Ing. Josef Novotný zahájil 4. zasedání dopravní komise Rady kraje Vysočina a přivítal všechny přítomné. Zápis z 3. zasedání dopravní komise byl bez připomínek přijat. Ing. Josef Novotný přednesl program 3. zasedání dopravní komise. Tento program byl bez připomínek přijat.

 

 

2. Transformace SÚS

           

Ing. Novotný předal slovo Ing. Ševecové z odboru dopravy a silničního hospodářství, aby se vyjádřila ke krajskému stanovisku. Ing. Ševecová sdělila, že RNDr. Petr Pospíchal požádal radu o měsíční odklad týkající se transformace SÚS, jelikož je mnoho nezpracovaných materiálů /zřizovací listiny, následné jmenování ředitelů…/. Toto vše posouvá transformaci SÚS na rok 2002. Ing. Novotný  přešel k návrhu nové organizace SÚS kraje Vysočina, který zpracoval Josef Sáblík.

 

· 1. stupeň – krajská správa /cca 10 lidí/

            Þ zásadní koncepční rozhodování /investice na II. a III. třídy/

            Þ rozdělování financí

            Þ řízení oblastních správ

            Þ kontrolní činnost

            Þ koordinace s ŘSD

 

· 2. stupeň – oblastní správa

            Þ výkonné v rozhodování v oblasti údržby a oprav

           Þ řízení středisek v hranicích současných okresů /zanedbávání okrajových částí by zvýšilo odstředivé tendence/

           Þ smluvní činnost pro stát /I.třídy/, obce aj.

· 3. stupeň  - místní střediska

           Þ provádění údržby v okrsku

 

Obecné zásady transformace SÚS

· přehlednější hospodaření s veřejnými prostředky

· nemělo by dojít k nárůstu úředníků

· složky SÚS by měly mít možnost vytvářet zdroje z další hospodářské činnosti

· zjistit stupeň zadlužení jednotlivých SÚS

· možnost vzájemného převádění finančních prostředků mezi jednotlivými stupni řízení

· je třeba vyjasnit odepisování majetku.

· jako právní formu navrhujeme – příspěvková organizace

 · přílohou zápisu je podkladový materiál nazvaný: Návrh nové organizace SÚS kraje

    Vysočina

 

USNESENÍ 001/04/01/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

schvaluje

vyjasnit systém reprodukce majetku /odpisy…/ s ohledem na budoucí financování a

pověřuje

předsedu dopravní komise předložit se zápisem Radě kraje Vysočina.

odpovědnost: předseda dopravní komise

termín: nejbližší jednání rady

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

3. Různé, diskuse

            Ing. Kovář, na požádání předsedy komise RNDr. Petra Pospíchala, rozdal členům komise materiál týkající se „Stanovení priorit pro rozvoj silniční sítě kraje Vysočina a  Investiční stavby na silnicích I. třídy v kraji Vysočina“.  Členové skupiny diskutovali o vztahu s ŘSD Jihlava a s tím souvisejících pravomocích.

 

 

4. Závěr

            Místopředseda Ing. Josef Novotný poděkoval všem přítomným členům dopravní komise a termín dalšího zasedání stanovil na čtvrtek 13.12.2001 v 10:00 hod. v budově Městského úřadu v Chotěboři.

 

                                                           

 

 

                                                                                     Ing. Josef Novotný, v.r.

místopředseda dopravní komise

                                                                                                    Rady kraje Vysočina

 

 

Zapsala dne 26. listopadu 2001: Martina Havlová, DiS.

 

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.12.2001 / 3.12.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze