Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Čísla účtů finančních úřadů pro zasílání odvodů za porušení rozpočtové kázně

 

 
 
Dle § 44 zák. 218/2000 Sb., (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů je za porušení rozpočtové kázně považováno neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv jejich příjemcem. Současně je v § 44a, odst. 2 tohoto zákona. uvedeno, že právnická osoba jiná než stát (tedy i obec), která porušila rozpočtovou kázeň, je povinna provést prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu odvod za porušení rozpočtové kázně do státního rozpočtu.

 

Na základě výše uvedeného je třeba, aby obce, které porušily rozpočtovou kázeň tím, že nepřevedly případné vratky státních účelových prostředků v termínu stanoveném vyhláškou 551/2004 Sb., (vyhláška o finančním vypořádání) nebo obce, které neoprávněně použily státní účelové prostředky (např. nedodržení příslušných směrnic při financování voleb zjištěné při přezkoumání hospodaření) provedly odvod těchto prostředků místně příslušnému finančnímu úřadu na tyto bankovní účty:

 

 

FÚ v Havlíčkově Brodě                      4722-97622681/0710    (pro všechny obce okresu HB)

FÚ v Jihlavě                                       4722-7623681/0710      (pro všechny obce okresu JI)

FÚ v Pelhřimově                                 4722-97626711/0710    (pro všechny obce okresu PE)

FÚ v Třebíči                                       4722-7627711/0710      (pro všechny obce okresu TR)

FÚ ve Žďáře nad Sázavou                  4722-7626751/0710      (pro všechny obce okresu ZR)

 

 

Pro výše uvedené platby je nutné ve variabilním symbolu užívat IČ obce a v konstantním symbolu uvádět 1148. Současně s platbou je také nutné zaslat příslušnému FÚ avízo, které poslouží k identifikaci platby.

 

 

 

 

Zpracovala: H. Doležalová

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 20.4.2005 / 20.4.2005

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze