Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2005

14. březen 2005
 

 
 

Souhrn usnesení

ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2005

konaného dne 14. března 2004

 

Přítomni:

členové:

-         Karel Kříž

-         Zdeňka Marková

-         Drahoslav Oulehla (předseda)

-         Ivo Rohovský (místopředseda)

-         Jiří Šenkýř

-         Josef Vašíček

-         Eva Rydvalová (tajemnice)

 

hosté:

-         Simona Zikmundová (ředitelka Krajského úřadu kraje Vysočina)

-         Eva Šarapatková (vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu)

-         Miloš Vystrčil (hejtman kraje Vysočina)

-         Martin Kalivoda (vedoucí odboru sekretariátu hejtmana)

 

Návrh programu:

1.       Zahájení, schválení programu;

2.       Vzájemné představení a seznámení se;

3.       Informace o činnosti rady kraje a krajského úřadu (umístění tohoto bodu doporučuji pojmout flexibilně a přizpůsobit se časovým možnostem hosta);

4.       Zahájení přípravy plánu činnosti KV:

-         postavení KV v orgánech kraje,

-         legislativní výbava členů KV,

-         časový plán,

-         věcná představa;

5.       Různé;

6.       Závěr.

 

 

Usnesení 001/001/KV/2005

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

vydává

na základě zmocnění dle § 12 zákona 238/1992 Sb., v platném znění, doporučené vzory oznámení dle § 5 o činnostech, které jsou přílohou tohoto zápisu (C/Z, C/M).

Usnesení přijato 5 hlasy. Zdržel se 0, proti 0.

 

Usnesení 002/001/KV/2005

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

určuje za své sídlo, podle úkolů vyplývajících ze zákona č. 238/1992 Sb., v platném znění jako sídlo kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava a pověřuje oddělení kanceláře hejtmana vedením všech evidencí podle § 8 zákona č. 238/1992 Sb., v platném znění včetně zprostředkování práva na přístup do těchto evidencí a příjmem sdělení o nesouladu údajů, jakož i vedením evidence rozhodnutí podle § 11 odst. 6 cit. zákona. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Příjmem všech písemností daných podle zákona 238/1992 Sb., v platném znění adresovaných Kontrolnímu výboru Zastupitelstvu kraje Vysočina příjemcem pověřuje podatelnu Krajského úřadu kraje Vysočina.

Usnesení přijato 5 hlasy. Zdržel se 0, proti 0.

 

Usnesení 003/001/KV/2005

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

zmocňuje

předsedu Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, k vydání pověření pracovníkům oddělení kanceláře hejtmana a oddělení organizačního pro splnění úkolů podle usnesení přijatých na tomto zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

Usnesení přijato 5 hlasy. Zdržel se 0, proti 0.

 

Usnesení 004/001/2005/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

vydává

na základě zmocnění § 12 zákona 238/1992 Sb., v platné znění, doporučené vzory oznámení dle § 6 o příjmech a darech a oznámení dle § 7 o nabytí vlastnických nebo jiných věcných práv k nemovitému majetku, které jsou přílohou tohoto zápisu (D/A, D/N, N/Z, N/M).

Usnesení přijato 6 hlasy. Zdržel se 0, proti 0.

 

 

JUDr. Drahoslav Oulehla v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zápis pořízen na jednání Kontrolního výboru kraje Vysočina dne 14. 3. 2005.

Zapsala Kateřina Kubová dne 18. 3. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 21.3.2005 / 21.3.2005

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze