Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Finance Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Příloha č. 17 - Doklad o zajištění finančního krytí projektu

 

 
 

17. Doklad o zajištění finančního krytí projektu (součástí tohoto dokladu je doklad o spolufinancování):

 

Tento doklad se vztahuje k celkovým nákladům nejméně 1. etapy projektu[1] v případě etapizovaného projektu/akce, jinak k celkovým nákladům projektu/akce. Akceptován je buď výpis z účtu žadatele (ne starší 30 dnů ode dne předložení žádosti) případně úvěrová smlouva, nebo závazný úvěrový příslib. Tento doklad žadatel doloží nejpozději při podpisu smlouvy.[1] Jedná se o věcnou nebo časovou etapu, jak je definována v Příručce pro žadatele. V případě, že se jedná o jednoetapový projekt, pak musí tento doklad pokrýt náklady celého projektu.

 
Zodpovídá: Bc. Dita Marešová
Vytvořeno / změněno: 14.3.2005 / 14.3.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Finance

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze