Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Finance Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Příloha č. 15 - Stavební povolení

 

 
 

15. Stavební povolení:

 

·                    Pro projekty (akce) u nichž je vyžadováno podle § 55 stavebního zákona stavební povolení, dokládá žadatel toto povolení na celý projekt s jednoznačným vyznačením nabytí právní moci. Tento doklad žadatel doloží nejpozději při podpisu smlouvy o financování.

·          V případě, že územní a stavební řízení bylo sloučeno podle § 32 stavebního zákona, předkládá žadatel sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení (s vyznačením nabytí právní moci) nejpozději při podpisu smlouvy o financování.

V případě provedení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací uvedených v § 55 odst. 2 a 3 stavebního zákona předloží žadatel doklad o ohlášení stavebnímu úřadu a čestné prohlášení žadatele, že stavební úřad nenařídil, že ohlášený záměr podléhá stavebnímu povolení. Tento doklad je rovněž předkládán nejpozději při podpisu smlouvy o financování.

 
Zodpovídá: Bc. Dita Marešová
Vytvořeno / změněno: 14.3.2005 / 14.3.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Finance

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze