Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Finance Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Příloha č. 12 - Projektová dokumentace

 

 
 

12. Projektová dokumentace

 

Při předložení žádosti předkládá žadatel u projektů (akcí), u nichž je vyžadováno územní rozhodnutí, dokumentaci vyžadovanou pro návrh na vydání územního rozhodnutí (postačí dokumentace pouze v rozsahu §3 odst.3 písm. a) a odst.4 písm. a) až c) a písm. f) vyhlášky MMR č.132/1998 Sb.). Pokud je pro projekt (akci) vyžadováno stavební řízení předkládá žadatel nejpozději při podpisu smlouvy o financování projektovou dokumentaci vyžadovanou pro podání žádosti o stavební povolení (§16 odst.2 písm. b) vyhlášky MMR č.132/1998 Sb.). V případě, že územní řízení a stavební řízení bylo sloučeno, předloží žadatel příslušnou dokumentaci nejpozději při podpisu smlouvy o financování.

Pokud výše uvedená dokumentace (zpracovaná podle stavebního zákona a vyhlášky MMR č.132/1998 Sb.) není k dispozici (např. projekt není stavbou) pak žadatel předkládá nezbytnou dokumentaci podrobně popisující předmět projektu, potřebnou k posouzení předkládaného projektu (např. podnikatelský záměr, popis technologie apod.)

 
Zodpovídá: Bc. Dita Marešová
Vytvořeno / změněno: 14.3.2005 / 14.3.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Finance

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze