Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Finance Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Příloha č. 7 - Doklad o prokázání vlastnických vztahů

 

 
 

7. Doklad o prokázání vlastnických vztahů 

 

Ve všech případech dokládá žadatel výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy, přičemž tyto doklady nesmí být starší než 90 dní před datem podání žádosti. Tyto doklady musí zahrnout všechny pozemky a budovy dotčené realizací projektu (ať už je žadatel jejich majitelem nebo není). Jiná práva dokládá žadatel v případě, že není vlastníkem pozemků či budov souvisejících s realizací projektu; v tomto případě dokládá výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy, osvědčující „cizí“ vlastnictví a dále dokládá tzv. „jiné právo“, které k uvedeným pozemkům či budovám má. Toto jiné právo zahrnuje písemný souhlas pronajímatele (spoluvlastníka) s realizací projektu (na jeho území nebo v jeho objektu), který je stvrzen dalšími doklady: může jít o nájemní smlouvu  (nájemní smlouva musí být uzavřena na dobu určitou, nejméně pak na 5 let od data podpisu smlouvy), nebo o jiný druh smlouvy (smlouva o výpůjčce, smlouvu o smlouvě budoucí na odkup pozemků dotčených trvalým záborem), doklad o zřízení věcného břemene apod.

 
Zodpovídá: Bc. Dita Marešová
Vytvořeno / změněno: 14.3.2005 / 14.3.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Finance

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze