Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Finance Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Příloha č. 4 - Doklady o právní subjektivitě žadatele

 

 
 

4. Doklady o právní subjektivitě žadatele

 

U podnikatelských subjektů je to výpis z živnostenského rejstříku a u právních subjektů, zapsaných v obchodním rejstříku, také výpis z Obchodního rejstříku. Výpis z Obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dní od data podání žádosti – jedná se o datum pořízení výpisu z OR, (v případě výpisu z živnostenského rejstříku se jedná o ověřenou kopii, kdy ověření by nemělo být starší 90-ti dnů). Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (§ 2 odst. 2 písm. c) zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník) předloží ověřené osvědčení stanovené v tomto zvláštním předpisu.

 
Zodpovídá: Bc. Dita Marešová
Vytvořeno / změněno: 14.3.2005 / 14.3.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Finance

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze