Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Finance Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Příloha č. 3 - Podklady pro ekonomické hodnocení projektu

Metodiku analýzy nákladů a výnosů naleznete v záložce Metodické pokyny pro zpracování vybraných příloh.
 

 
 

3. Podklady pro ekonomické hodnocení projektu

 

vycházejí z povinných osnov pro ekonomické hodnocení projektů, kde je definováno pro jaký typ projektů (privátní/veřejný) a od jaké výše nákladů projektu se zpracovávají jednotlivé studie (zjednodušená studie proveditelnosti, základní studie proveditelnosti, Analýza nákladů a přínosů-CBA, základní studie proveditelnosti a rozšířená Analýza nákladů a přínosů, dle metodiky EK). Pouze osnovy těchto ekonomických studií (analýz) jsou povinné, metodiky mají doporučující charakter.

·        do výše investice do 3 mil Kč včetně – zjednodušená studie proveditelnosti,

·        do výše investice do 10 mil. Kč včetně – základní studie proveditelnosti,

·        do výše investice do 90 mil Kč včetně – základní studie proveditelnosti + analýza nákladů a výnosů (CBA).

 

Obsah  Zjednodušené studie proveditelnosti

Titulní stránka

 1. Obsah
 2. Úvodní informace
 3. Stručné vyhodnocení projektu
 4. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap
 5. Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix

Ø           Analýza trhu a odhad poptávky

Ø           Marketingová strategie

Ø           Marketingový mix

 1. Management projektu a řízení lidských zdrojů
 2. Technické a technologické řešení projektu
 3. Dopad projektu na životní prostředí
 4. Zajištění investičního majetku
 5. Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)
 6. Finanční plán a analýza projektu

Ø           Kalkulace

Ø           Zjednodušený finanční plán - Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů)

 1. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
 2. Harmonogram projektu
 3. Závěrečné shrnující hodnocení projektu

Přílohy

 

 

Obsah  Základní studie proveditelnosti

Rozdíl základní Studie proveditelnosti od zjednodušené Studie proveditelnosti je především v hloubce a rozsahu zpracovávaných kapitol doporučené osnovy, ve smysluplném variantním řešení projektu a z části i v samotné struktuře doporučené osnovy (kapitoly které jsou  navíc od zjednodušené Studie proveditelnosti  jsou označeny tučně).

 

Titulní stránka

 1. Obsah
 2. Úvodní informace
 3. Strukturované vyhodnocení projektu
 4. Stručný popis podstaty projektu a jeho etap
 5. Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix

·        Analýza trhu a odhad poptávky

·        Marketingová strategie

·        Marketingový mix

 1. Management projektu a řízení lidských zdrojů
 2. Technické a technologické řešení projektu
 3. Dopad projektu na životní prostředí
 4. Zajištění dlouhodobého majetku
 5. Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)
 6. Finanční plán a analýza projektu
  1. Základní kalkulace a analýza bodu zvratu

·        Kalkulace

·        Analýza bodu zvratu

  1. Finanční plán

·        Plán průběhu nákladů a výnosů

·        Plánované stavy majetku a zdrojů krytí

·        Plán průběhu cash flow (příjmů a výdajů)

 1. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
 2. Řízení rizik (citlivostní analýza)
 3. Harmonogram projektu
 4. Podrobné závěrečné hodnocení projektu

Přílohy

 

Obsah  Základní studie proveditelnosti“ + „Základní CBA“

Základní studie proveditelnosti je stejná jako v předchozím případě (II. Úroveň náročnosti), navíc je požadována základní Analýza nákladů a přínosů projektu v následující struktuře osnovy:

 

1.         Úvodní informace

2.         Přehled výsledků CBA

3.         Vymezení beneficientů

4.         Definice investičního projektu

5.         Popis metodiky

6.         C&B v podobě hotovostních toků

·        Finanční toky projektu

·        Socio-ekonomické náklady a přínosy projektu

7.         Výpočet kriteriálních ukazatelů

8.         Citlivostní analýza

9.         Vyhodnocení projektu a závěr

 

Kompletní metodická příručka pro Zpracování Studie proveditelnosti v záložce Metodické pokyny pro zpracování vybraných příloh.

 
Zodpovídá: Bc. Dita Marešová
Vytvořeno / změněno: 14.3.2005 / 23.3.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Finance

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze