Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Metodika rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání 2005 - oprava č. 1

 

 
 

Metodika rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2005 – oprava č. 1

 

Oprava v textu pod tabulkou 1 přílohy 1 metodiky

 

Příplatek se stanoví na:

bod b) 1 dítě, 1 žáka, 1 studenta individuálně integrovaného v běžné škole,

Třetí odrážka:

text: „- u mentálního postižení, vad řeči, vývojových poruch učení nebo vývojových poruch chování ve výši 0,5 násobku příslušné základní částky“

se nahrazuje textem: „- u mentálního postižení ve výši 0,5 násobku příslušné základní částky“

 

 

 

2. 3. 2005

Mgr. Zdeněk Ludvík v.r.

vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina

 
Zodpovídá: Zuzana Pavelcová
Vytvořeno / změněno: 2.3.2005 / 2.3.2005
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Téma

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze