Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis rady 4. ledna 2001

1. zasedání rady
 

 
 

Sekretariát hejtmana Jihlavského kraje

_________________________________________________________________________

Palackého 53, 586 01Jihlava, tel. 066/7119201, 066/732 03 99; mail - sekretariat.hejtman@ku.ji.cz

 

                                                                                 

Zápis z 1. zasedání rady kraje,

konaného dne 4.1. 2001 v přednáškovém sálu Střední odborné školy v Telči

 

Přítomno 9 členů rady – viz. Presenční listina ze dne 4.1.2001.

 

1. První zasedání rady zahájil hejtman František Dohnal a přednesl návrh programu jednání, který byl schválen počtem 9 hlasů.

 

Schválený program jednání:

1. Zahájení

2. Informace o jmenování ředitele krajského úřadu

3. Informace o stavu příprav činnosti krajského úřadu

4. Výbory zastupitelstva a komise rady

5. Různé

 

2. Hejtman radu informoval o postupu při jmenování ředitelky krajského úřadu. V této chvíli je očekáváno souhlasné vyjádření ministra vnitra.

Členové rady pan RNDr. Vystrčil, pan Rohovský, paní Matějková vyjádřili nespokojenost s příliš krátkým termínem pro vyjádření se k navrhovaným kandidátům.

 

3. Hejtman informoval o připraveném materiálním a prostorovém vybavení krajského úřadu. Zároveň radní seznámil i s dopisem ministra financí, který stanovuje příjmy krajského úřadu v roce 2001.  Zástupce hejtmana Vystrčil požádal hejtmana o podkladový materiál k návrhu příjmu kraje ze státního rozpočtu. Radní Matějková požádala o detailní informaci o finančních prostředcích, které měl k dispozici OkÚ Jihlava v roce 2000, a o jejich využití.

 

4. Hejtman informoval radní o návrzích na jmenování jednotlivých komisí rady a o návrhu na poměrné zastoupení politických stran. Diskuse nebyla uzavřena. K tomuto bodu se rada vrátí na některém z dalších  jednání.

 

5. Hejtman radě navrhl rozdělení kompetencí mezi jednotlivé zástupce hejtmana. Po krátké diskusi bylo o návrhu hlasováno a byl schválen 9 hlasy.

- Zástupce hejtmana Ing. Černá pozvala druhé jednání zastupitelstva kraje do Třebíče, radní Hermann tlumočil pozvání starosty Havlíčkova Brodu k jednání zastupitelstva kraje.

- Zástupci jednotlivých politických stran pošlou na sekretariát hejtmana své volební programy                    tak, aby bylo možno pracovat na programovém prohlášení.

- Příští jednání rady se bude konat 9.1.2001, místo bude ještě upřesněno.

- Zasedání rady kraje skončilo v 17 hodin.

 

Přijatá usnesení

Usnesení  01/01/2001/RK

Rada kraje rozhodla o rozdělení kompetencí mezi zástupce hejtmana s tím, že RNDr. Petr Pospíchal bude mít kompetence v oblasti dopravy a silničního hospodářství, Ing. Marie Černá v oblasti regionálního rozvoje a Mgr. Alena Štěrbová kompetence v oblasti školství.

 

 

 

 

           

 

 

 

                                                                                     František DOHNAL,v.r.

                                                                                    hejtman Jihlavského kraje

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 4.1.2001 / 21.6.2001

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze