Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Zápis z 2. zasedání komise pro životní prostředí

25. září 2001
 

 
 

Zápis z 2. zasedání komise pro životní prostředí

Rady kraje Vysočina

konaného 25. září 2001

 

 

 

Přítomno:                         11. členů komise

                               Ing. Joneš – tajemník komise

                               Hosté

                            (Viz prezenční listina)

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Připomínky k Programu rozvoje kraje Vysočina a práce na jeho aktualizaci

3.      Diskuse a různé

4.      Rozhodnutí o termínu dalšího jednání komise

 

 

 

1. Zahájení

          Zasedání komise zahájil předseda komise, který zároveň přivítal všechny členy komise i hosty.

Poděkoval všem za hojné připomínky k aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina a otevřel diskusi na toto téma.

 

 

2. Připomínky k Programu rozvoje kraje Vysočina a práce na jeho aktualizaci

          Předseda komise Bc. Zrtůst předal slovo Doc. RNDr. Hynkovi, zástupci firmy GaREP, spol., s.r.o., Brno. Ten podrobně pohovořil o charakteristice Programu rozvoje kraje Vysočina, jeho významu a smyslu pro kraj v souvislosti se vstupem do Evropské unie.

 

          Trvalá udržitelnost krajiny Vysočina

          Hovořilo se o trvalé udržitelnosti lesa, ta spočívá v druhové skladbě a způsobu obhospodaření. Jan Znojemský pohovořil k tomuto tématu. O kalamitní těžbě dřeva a nedovolené těžbě dřeva. Odborníci informovali, že zdravotní stav našeho lesa je dobrý, za posledních 5 let je příznivý vývoj počasí z toho vyplývá, že není tolik lesních škůdců. Co se týče nedovolené těžby dřeva (asi 7,5% veškeré těžby dřeva), toto procento je únosné. Panuje názor, že média tento problém nevysvětlila objektivně.

 

          Nakládání s odpady

          Ing. Jež informoval o jaderném odpadu. Jaderná elektrárna Dukovany vlastní mezi úložiště. Chybí trvalé úložiště. Je potřeba rozlišovat meziúložiště a trvalé úložiště. V meziúložišti se skladuje vyhořelé palivo na 30 – 70 let. Dále pohovořil o Dolní Rožínce – těžbě uranu.  Toto téma ukončil konstatováním, že životní prostředí není prozatím ohroženo. Přítomní diskutovali o Jaderné elektrárně i o těžbě uranu.

         

 

 

          Revitalizace vodních sítí

          Hovořilo se o situaci na skládce nebezpečných odpadů v Pozďátkách. Stav se zde zhoršuje. Problém s majetkoprávními vztahy. To vše má dopad na  kvalitu podzemních vod. Ing. Jež konstatoval, že je potřeba, aby se k tomuto problému vyjádřila rada v případě i zastupitelstvo.

 

          Tato kapitola byla uzavřená debatou na téma staré ekologické zátěže.

 

          Alois Hynek s firmy GaREP poděkoval všem přítomným za připomínky. Vysvětlil roli a přínos komise pro životní prostředí a úloze firmy GaREP v procesu aktualizace Programu rozvoje kraje. Poté zodpověděl přítomným jejich dotazy a poskytl potřebné informace k tématu.

 

3. Diskuse a různé

          Mgr. Zrůst otevřel prostor pro dotazy a připomínky členů komise. Přítomní se bavili na téma rozpracované projekt. Je potřeba doptat se starostů, jaké projekty jsou rozpracované a hlavně jaké projekty chytají.

 

Úkol: Vytvořit dotazník ohledně projektů  pro starosty, případně se obrátit na SFŽP.

Termín: 22.10. 01

 

Předseda navrhl sejít se nad rozpracovanými dotazníky v užší skupině a udal termín 24. 10. 2001.

 

4. Rozhodnutí o termínu dalšího jednání komise

          Na závěr předseda poděkoval všem přítomným a termín dalšího jednání stanovil na      6. listopadu v 16:00 hodin.

 

 

 

 

                                                                      Bc. Michal Zrůst

                                                                    Předseda komise pro životní prostředí

 

 

 

 

             

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.10.2001 / 25.10.2001

 

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze