Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

 

 
 

Adresa

Zámek 1

674 01  Třebíč

tel.: 568 408 890

e-mail:muzeum@muzeumtr.cz

web: http://www.muzeumtr.cz/ 

 

Ředitel

Ing. Jaroslav Martínek

tel./fax: 568 408 892

e-mail: j.martinek@muzeumtr.cz

 

Otevírací doba

září - červen Út - Ne 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00
červenec - srpen Po - Ne 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00

 

Vstupné

plné vstupné poloviční vstupné rodinné vstupné
Návštěva jedné expozice z: Svět neživé přírody; Svět portálů a bran; Lidé.Místa.Osudy. 80 Kč 40 Kč 180 Kč
Návštěva tří expozic - Svět neživé přírody + Svět portálů a bran + Lidé.Místa.Osudy. 150 Kč 75 Kč
Návštěva expozice Valdštejnové na Třebíči 120 Kč 60 Kč 250 Kč
Návštěva krátkodobé výstavy v zámecké konírně  60 Kč 30 Kč 140 Kč
Galerie Tympanon 25 Kč 15 Kč

Muzeum nabízí také svatební prohlídku s možností fotografování v expozicích. Délka trvání maximálně 30 minut, účastníci: novomanželé, svědci, rodiče, fotograf/ka. Cena 1100 Kč. 

WC 10 Kč.

Na recepci muzea možno platit platební kartou.


Od 26. 11. 2013 je Muzeum Vysočiny Třebíč znovuotevřeno díky realizaci projektu "Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic". Tento projekt  získal finanční podporu ve formě účelové dotace v rámci  Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod v rámci prioritní osy 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu, ze které byla za spoluúčasti jejího předkladatele - Kraje Vysočina - hrazena stavební obnova a regenerace zámecké budovy národní kulturní památky zámku v Třebíči, vytvoření nového interiérového vybavení Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, rozšíření expozičních ploch o cca 40% a instalace nových expozic.    
 
Stálé expozice
I. Svět neživé přírody - Moravské vltavíny
II. Svět portálů a bran - Klášterní expozice
III. Valdštejnové na Třebíči - Zámecká expozice - dýmky
IV. Lidé. Místa. Osudy. - Umění - Betlémy - Zbraně – Příroda



ROP logo

 



Z historie muzea

Historie muzea souvisí s konáním národopisné výstavy v Praze v roce 1895, pro kterou se také na Třebíčsku uskutečnilo shromažďování sbírkových předmětů, vystavených před odesláním do Prahy v říjnu 1894 veřejnosti.

V roce 1898 byl v Třebíči založen Muzejní spolek, jehož činnost se zaměřila nejen na další shromažďování sbírkových materiálů, ale i na jejich zpřístupňování veřejnosti. Pro nedostatek prostor byly prezentovány až po roce 1928, kdy došlo k jejich instalaci v domě bývalé školy v Hasskově ulici. Ve 30. letech byly převzaty i sbírky zdejšího průmyslového muzea, založeného v roce 1903. Po druhé světové válce bylo muzeum přemístěno do bývalého valdštejnského zámku, kde sídlí dodnes.

Od roku 2010 navíc muzeum užívá  opravenou budovu bývalé školy na Kosmákově ulici v Třebíči, která byla přebudována na moderní muzejní depozitář s kancelářemi pro odborné pracovníky.

V listopadu 2013 byly znovuotevřeny zámecké prostory Muzea Vysočiny Třebíč.

 

Sbírky

Sbírka Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace byla zapsána do centrální evidence sbírek dne 12. dubna 2002.

Základ práce v muzeu je zabezpečen systematicky v režimu organizace, konkrétně pak činností kurátorů a správců sbírek, kteří pečují o jednotlivé fondy, a konzervátorů. Správa při obecné péči o sbírky zahrnuje jejich evidenci, inventarizaci i ošetření a dále rozšiřování materiálně-technického zabezpečení.

Evidence sbírek zahrnuje zápis nových přírůstků  - zpracování systematické a převod stávajících evidencí do programu DEMUS.

 

Výstavní činnost

Muzeum má zpracovány čtyři soubory putovních výstav: Dýmky, Třebíčské betlémy, Byliny pro zdraví a krásu, a Vítězslav Nezval – známý neznámý. A dále dvě dlouhodobé výstavy: Chráněná území Třebíčska (v ZŠ Na Kopcích v Třebíči) a Výstava o přírodě Kněžic (obec Kněžice).

 

Služby

 • odborná knihovna - prezenční výpůjčky odborné a regionální literatury i časopisů
 • poradenská a konzultační činnost 
 • vyhledávání a zpracování odborných informací
 • studium knih ze sbírkových fondů
 • studium sbírek v badatelně muzea – dle fondů, včetně archivních a fotoarchivu
 • přednášková činnost
 • publikační činnost
 • programy pro školy
 • prodej upomínkových předmětů, publikací a pohlednic
 • informační školící a metodické pracoviště tradiční lidové kultury pro území Kraje Vysočina

 

Pobočky

 • Muzeum řemesel Moravské Budějovice - expozice Příběh města a zámku a expozice Řemesel a živností jihozápadní Moravy
 • Muzeum Jemnice - "Dějiny Jemnice", Běh o Barchan, "Svět čaje"

 

budova muzea

zámecká expozice

koupelna v zámecké expozici

expozice Svět portálů a bran

muzejní expozice

 kulturní akce na zámku

Depozitář Kosmákova

 

Depozitář Kosmákova, interiér


 

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 9.4.2008 / 31.3.2022
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies