Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace

 

 
 
Adresa

Masarykovo náměstí 12

393 01 Pelhřimov

tel.: 565 323 184, 565 323 456

fax: 565 323 456

e-mail: o.hajek@muzeumpe.cz

web: http://www.muzeumpe.cz/


Ředitel

Mgr. Ondřej Hájek

tel./fax: 565 323 456

e-mail: o.hajek@muzeumpe.cz


Otevírací doba

celoroční provoz

květen - září: 
úterý - pátek: 9:00 - 17:00 
sobota - neděle, svátky: 10:00 - 17:00 

říjen - duben: 
úterý - pátek: 9:00 - 16:00 
sobota: 10:00 - 12:00
neděle: 13:00 - 15:00 

Poslední vstup do expozice 30 minut před zavírací dobou.Vstupné 


Plná cena

Senioři, studenti, děti od 6 let  

Rodinné vstupné

Expozice muzea, výstava a šatlava

50 Kč

25 Kč                                          

125 Kč  

Výstava

30 Kč

15 Kč                                      

 75 Kč

Šatlava

30 Kč

15 Kč                                        

 75 Kč

SPOLEČNÁ VSTUPENKA muzeí a galerií zřizovaných krajem – 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií. Více zdeZ historie muzea

Pelhřimovské muzeum bylo založeno Musejním spolkem 11. září 1901 díky iniciativám motivovaným sběratelskou činností pro  velké národopisné akce, které se odehrávaly na přelomu století a mezi něž patřily například Hospodářská  výstava roku 1883, Národopisná výstava roku 1895 nebo Výstava ženských prací roku 1906. Základem muzejního fondu se stal právě materiál z Národopisné výstavy a sbírka starožitností architekta Rožánka z Nových Dvorů. Do roku 1951, kdy došlo k zániku Muzejního spolku, vedl veškerou muzejní agendu dr. Jan Fried.

K 1. lednu 1954 došlo k převzetí muzea do státní správy s oficiálním názvem Okresní vlastivědné muzeum, které bylo řízeno okresním národním výborem. Do roku 1960 podléhalo pelhřimovské muzeum metodickému řízení Krajského muzea v Jihlavě, poté přešlo pod metodické řízení Krajského muzea v Českých Budějovicích a téhož roku se samo stalo metodickým střediskem městských muzeí a kronikářů v okrese Pelhřimov. Jeho název byl změněn na Okresní muzeum: muzeum jej užívalo až do roku 2003. V tomto roce došlo k další změně názvu na Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci a zřizovatelem muzea se stal Kraj Vysočina.


Sbírky

Sbírkový fond Muzea Vysočiny Pelhřimov je tvořen přibližně 70 000 kusy sbírkových předmětů, které dokládají vývoj společnosti na Pelhřimovsku, zejména v oblasti etnografie a dokladů měšťanského způsobu života, cechů, řemesel a počátků průmyslu. Dále se jedná o archivní materiál, fotografie, skleněné negativy a diapozitivy, hudební nástroje a hudebniny, staré tisky, umělecké sbírky a archeologický materiál. Jejich rozšiřování probíhá v souladu se zhodnocováním sbírek dary, sběrem a nákupy se souhlasem sbírkotvorné komise.

Sbírkové předměty jsou tříděny materiálově a tematicky do sbírek a zpracovávány v I. stupni (evidence) i II. stupni (katalogizace) v odpovídajícím počítačovém programu.


Stálé expozice

Zámek pánů z Říčan č. p. 12

- umělecké sbírky - expozice Josefa a Zdeňka Šejnostových

- lidové umění, porcelán, sklo, nábytek, hodiny, freskový sál

Městská šatlava č. p. 11

- expozice vězeňství (mučírna, cela, vězeňská kaple)

Domeček F. B. Vaňka

 

Služby

- muzejní knihovna

- muzejní archiv

- badatelna

- informace

- poradenská a konzultační činnost pro tvorbu a správu sbírek

- poradenská a konzultační činnost pro obecní kronikáře

- poradenská a konzultační činnost pro studenty i laickou veřejnost, vypracovávání posudků a rešerší

- přednášková činnost

- publikační a ediční činnost

- průvodcovská činnost

- prodej pohlednic, publikací a drobných upomínkových předmětů


Pobočka

Hrad Kámen - stálá expozice jednostopých vozidel + další expozice v prostorách hraduexpozice šatlava

jedinečný exponát

muzejní expozice

budova muzea

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 9.4.2008 / 29.3.2022
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies