Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

 

 
 
Adresa

Havlíčkovo nám. 18

580 01 Havlíčkův Brod

tel./fax: 569 427 035

e-mail: galerie@galeriehb.cz

web: http://www.galeriehb.cz/

 

Ředitelka
Mgr. Hana Nováková
tel.: 569 427 035
e-mail:
novakova@galeriehb.cz


Otevírací doba:

celoroční provoz

Út – Ne

9:00 – 12:00

13:00 – 17:00


Vstupné


Stálé expozice Plné 20  Kč
Stálé expozice Zlevněné 10  Kč

(děti, studenti všech typů škol do věku 26 let, předem hlášené hromadné výpravy, členové Klubu přátel umění, důchodci starobní a invalidní, držitelé průkazů ZP, ZTP, ZTP-P, mezinárodních průkazů ISIC, IYTC (GO25), ITIC, Sdružení Karta mládeže, Rodinné pasy po předložení příslušného průkazu, držitelé katry Sphere card)

Výstava 
Plné
40 Kč
Výstava
Zlevněné
20 Kč
Animační programy a dílny pro školy
25  Kč
(na animační programy neplatí společná vstupenka)
Zdarma 0 Kč

(pracovníci galerií a muzeí – držitelé průkazu RG ČR nebo AMG, ICOM, členové Uměleckohistorické společnosti v českých zemích, Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků po předložení příslušného průkazu, Rodinné pasy v sobotu a neděli)

Každou neděli a první středu v měsíci je vstup zdarma.

SPOLEČNÁ VSTUPENKA muzeí a galerií zřizovaných krajem – 12 vstupů do 4 muzeí, jejich 4 poboček a do 3 galerií.  Více zde

Bezbariérový přístup do výstavních prostor 1. a 2. nadzemního podlaží

 

Z historie galerie

Galerie vznikla v roce 1965 jako samostatné oddělení při Okresním muzeu v Havlíčkově Brodě. V té době převzala a spravovala sbírku umění z takzvané městské galerie, vyčleněné z muzea roku 1946, která zahrnovala obrazy a sochy regionálních autorů nebo děl, jež byla spojena s regionem. Od poloviny roku 1965 jí byla přiznána specializace na českou knižní ilustraci, kresbu a grafiku vzniklou po roce 1918. Původní sbírka byla převedena zpět do muzea a galerie začala budovat nové sbírkové fondy. Specializace byla vybrána s ohledem na tradici výstavní činnosti při Východočeském nakladatelství a navazovala na výtvarné soutěže pořádané každoročně u příležitosti celostátních festivalů humoru a satiry Haškova Lipnice. Je jedinou sbírkotvornou institucí v České republice zaměřenou na knižní ilustraci.

Během své existence zaznamenala několik statutárních změn: v letech 1967–1974 a 1984–1991 byla galerie začleněna do Okresního vlastivědného střediska, které sdružovalo kromě muzea i ochranu památek a přírody; v letech 1974–1984 fungovala pod názvem Okresní muzeum a galerie. Právní subjektivitu získala galerie 1. 1. 1992, kdy se jejím zřizovatelem stalo Ministerstvo kultury ČR. Od 1. 7. 2001 je Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě příspěvkovou organizací Kraje Vysočina.

Galerie nyní sídlí v historickém objektu, který je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek. Jedná se o rekonstruovaný měšťanský dům na Havlíčkově náměstí z počátku 14. století. V domě se dochovala řada zajímavých gotických, renesančních i klasicistních architektonických prvků, jež jsou součástí prohlídky. Dále se při rekonstrukci podařilo shromáždit kvalitní, pozoruhodný a bohatý archeologický materiál (deponovaný v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod), který svědčí o významném postavení majitelů tohoto domu ve středověku.

 

Sbírky

Dnes obsahují sbírkové fondy galerie téměř 10 000 uměleckých děl. Jde o reprezentativní výběr toho nejlepšího, co ve dvacátém století v oblasti grafiky a ilustrace v Čechách vzniklo. Jsou tu zastoupeni například Jan Bauch, Cyril Bouda, Vladimír Boudník, Adolf Hoffmeister, Emil Filla, Ota Janeček, Jiří John, Jaroslav Hořánek, Jan Kotík, Kamil Lhoták, Jiří Načeradský, Jaroslav Panuška, Bohuslav Reynek, Zdeněk Sklenář, Karel Svolinský, Jaroslav Šerých, Adriena Šimotová, Karel Teissig, František Tichý, Jiří Trnka, Adolf Zábranský a Jan Zrzavý. V majetku galerie se nachází i jeden unikát, který poněkud vybočuje z jejího odborného zaměření na výtvarnou tvorbu dvacátého století. Jde o Uhrovský oltář se sousoším Kalvárie od Ignáce Rohrbacha (1691–1747). Vrcholně barokní oltář vznikl kolem roku 1735 pro kapli Povýšení svatého Kříže na zámku v Uhrově. Galerie koupí oltář pro Havlíčkobrodsko zachránila, nechala jej zrestaurovat a umístila do prvního patra jako trvalou součást stálé expozice. Početně bohatému autorskému zastoupení odpovídají rozmanité náměty a jim odpovídající grafické techniky. Akviziční činností je sbírka nadále doplňována a rozšiřována, aby podávala reprezentativní pohled na českou grafiku.

 

Stálé expozice

Stálou expozicí se galerie prezentuje od roku 1979. Zpočátku byla zaměřena tematicky, dnes v různých obměnách představuje stěžejní díla sbírkových fondů. S ohledem na ochranu uměleckých děl na papíře se podstatná část expozice pravidelně obměňuje. Vedle prezentace vlastních sbírek se galerie věnuje i další výstavní činnosti. Od roku 1965 realizovala více než 500 základních výstav. Byly to převážně samostatné výstavy předních českých výtvarníků včetně autorů, kteří mají vztah k našemu regionu, nevyhýbá se ale ani tematickým výstavám.

 

Služby

  • galerijní knihovna – prezenční výpůjčky odborné literatury a katalogů
  • poradenská a konzultační činnost pro odborníky, studenty i laickou veřejnost v oboru dějin umění a kulturních dějin
  • vypracovávání posudků a rešerší
  • přednášková a jiná kulturně-výchovná činnost (výtvarné kroužky)
  • publikační a ediční činnost
  • prodej publikací a tiskovin
  • pořádání kulturní akcí, koncertů, besed, autogramiád, autorských čtení
  • dny otevřených dveří
  • programy pro školy

 

12

 

3

4
 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 9.4.2008 / 22.3.2022
Informace jsou aktuální

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies