Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 5/2004

2. listopad 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 5/2004, konaného dne 2. 11. 2004 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

F. Dohnal, M. Černá, T. Hermann, P. Pospíchal, V. Kodet, M. Matějková

 

Omluveni:

M. Vystrčil, I. Rohovský

Zasedání Rady Fondu Vysočiny zahájil F. Dohnal a přednesl návrh programu jednání.

Rada Fondu Vysočiny přijala navržený program jednání.

 

Navržený program jednání:

1. FOND VYSOČINY – úprava dokumentů FV

 

1. FOND VYSOČINY – úprava dokumentů FV

T. Hermann seznámil přítomné s navrženými úpravami šablony Výzvy pro předkládání projektů a šablony Smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. Zároveň navrhl dodatečnou úpravu v bodě 14 Výzvy. Rada fondu přijala upravený návrh usnesení.

 

Usnesení 007/05/2004/RF

Rada Fondu Vysočiny

schvaluje

úpravu šablony Výzvy pro předkládání projektů dle materiálu RF-05-2004-01, př. 1upr1 a šablony Smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RF-05-2004-01, př. 2.

odpovědnost: T. Hermann

termín: 5.10. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

Zdrojové materiály: RF-05-2004-01, RF-05-2004-01pr1, RF-05-2004-01pr2

 

F. Dohnal ukončil zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 5/2004.

 

 

 

 

František DOHNAL

hejtman kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 5/2004 dne 2. listopadu 2004.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 2. 11. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: Mgr. Dušan Vichr
Vytvořeno / změněno: 5.11.2004 / 5.11.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor majetkový

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze