Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 9/2004

25. říjen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 9/2004

ze dne 25. října 2004

 

Přítomni:

Členové sportovní komise:

-         Ing. Jiří Kozel

-         Bc. Pavel Pípal

-         Jindřich Skočdopole (předseda)

-         Ladislav Šnelly

-         Mgr. Miroslav Švihálek

-         Ing. Vilibald Prokop (tajemník)

 

Program jednání:

1.        Zahájení jednání;

2.        Kontrola zápisu z minulého jednání;

3.        Hodnocení čtyřleté činnosti Sportovní komise Rady kraje Vysočina;

4.        Diskuse a různé;

5.        Závěr.

 

1.        Zahájení jednání

J. Skočdopole, předseda komise, přivítal přítomné členy a zahájil jednání. Přednesl návrh programu jednání, který byl bez připomínek schválen.

 

2.        Kontrola zápisu z minulého jednání

Předseda komise v několika větách shrnul závěry z minulého zasedání. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

3.        Hodnocení čtyřleté činnosti Sportovní komise Rady kraje Vysočina

Předseda komise stručně pohovořil o činnosti komise za uplynulé volební období a poděkoval všem za pozitivní přístup k práci pro kraj Vysočina. Jako výraz poděkování byl členům komise předán propagační materiál o kraji Vysočina.

 

4.         Diskuse a různé

-         finanční situace v oblasti sportu;

-         situace sportu na Vysočině.

 

5.        Závěr

Předseda komise závěrem poděkoval všem přítomným za účast na závěrečném zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina a ukončil jednání.

 

Jindřich Skočdopole v. r.

Předseda Sportovní komise Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání dne 25. října 2004.

Zapsala Kateřina Kubová dne 1. listopadu 2004. Zápis pořízen na základě záznamu.

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.11.2004 / 1.11.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze