Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis z 1. zasedání kulturní komise

27. září 2001
 

 
 

Zápis z 1. zasedání kulturní komise

Rady kraje Vysočina

konaného 27. září 2001

 

 

Přítomno:                   8 členů komise (viz prezenční listina)

-         odbor kultury:      Kubíček Horymír,Mgr.; Lisá Katina,PhDr; Stárek Michal;

            Seifert Aleš,Mgr.

-         Martina Matějková, PaedDr. – radní kraje Vysočina

-         Jarmila Janoušková, Ing. – zástupkyně firmy GaREP

 

 

Program:

1.      Přivítání a vzájemné představení členů komise

2.      Seznámení s jednacím řádem komisí Rady kraje Vysočina

3.      Projednání plánu činnosti komise

4.      Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina

5.      Diskuse a různé

6.      Rozhodnutí o termínu dalšího jednání komise

 

 

Usnesení 001/01/01/KultK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

stanovuje,

že z 1. zasedání kulturní komise bude pořízen jen soupis usnesení

Pro hlasovalo 7, proti 0, zdrželo se 0

 

 

Usnesení 002/01/01/KultK

Kulturní komise  Rady kraje Vysočina

doporučuje

účast pracovníků odboru kultury dle projednávaných oblastí a zároveň účast radní PaedDr. Matějkové na každé zasedání komise, pokud to bude časově možné.

Pro hlasovalo 7, proti 0, zdrželo se 0

 

 

 

Usnesení 002/01/01/KultK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

jednací řád komisí, který byl schválen Radou kraje Vysočina na 14. zasedání dne 29. května 2001 (usnesení č. 078/14/01/RK)

Pro hlasovalo 7, proti 0, zdrželo se 0

 

 

 

Usnesení 003/01/01/KultK
Kulturní komise Rady kraje Vysočina

schvaluje

návrh plánu činnosti

Pro hlasovalo 8, proti 0, zdrželo se 0

 

 

6. Rozhodnutí o termínu dalšího jednání komise

Předseda poděkoval všem přítomným a další zasedání komise určil na 12.10. 01 v 9:00 hodin v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě.

 

 

 

 

 

 

                                                            PhDr. Josef Chalupa, v.r.

                                                předseda kulturní komise Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

Dne 1. 10. zapsala Šárka Polívková

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 9.10.2001 / 23.10.2001

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze