Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Pozvánka na zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina 3/2004

 

 
 

V Jihlavě dne 21. 9. 2004

 

P o z v á n k a

 

Vážená paní kolegyně,

Vážený pane kolego,

 

svolávám 3. zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina, které se bude konat

ve středu  27. 10. v 9:00 v zasedací místnosti hejtmana kraje A 3.15, 

Žižkova 57, Jihlava.

 

Navržený program jednání:

       Zahájení (František Dohnal, hejtman kraje)

1.      Plnění usnesení z posledního jednání BRK (Ing. Jan Murárik, pplk.Ing. Drahoslav Ryba)

2.      Zpráva o činnosti bezpečnostní komise rady kraje (Pavel Maslák)

3.      Informace o plnění harmonogramu zpracování krizového plánu kraje (pplk.Ing. Drahoslav Ryba

4.      Vyhodnocení součinnostního cvičení Horizont 2004 (Ing. Jan Murárik)

5.      Vyhodnocení ostatních cvičení IZS v kraji  (pplk. Ing. Drahoslav Ryba)

6.      Informace o bezpečnostní situaci na území kraje (plk. Mgr. Roman Heinz)

7.      Organizace ZZS v kraji, připravenost RZS v systému IZS (MUDr. Jan Sedlák)

8.      Zpracování povodňového plánu kraje (JUDr. Simeona Zikmundová)

9.      Schválení Havarijního plánu kraje (pplk. Ing. Drahoslav Ryba)

10.  Různé

 

Vaší případnou neúčast prosím sdělte tajemníkovi BRK na tel. číslo 564 602 131, mob. 777 750 142 nebo na e-mailovou adresu murarik.j@kr-vysocina.cz

 

Se zdvořilým pozdravem

 

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 13.10.2004 / 11.11.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Kontakty

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze