Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Plán činnosti rozpočtové komise na konec roku 2001 a rok 2002

 

 
 

Podle usnesení č. 92 Rady kraje Vysočina má předseda rozpočtové komise předložit do 30. září 2001 předložit radě kraje plán činnosti komise do konce roku 2002.

 

Návrh plánu činnosti rozpočtové komise na konec roku 2001 a rok 2002

 

Rok 2001

 

Září:

·        Úvodní schůze komise
 • Seznámení s náplní činnosti komise
 • Seznámení s pracovníky ekonomického odboru
 • Seznámení se současným stavem a výhledy financování krajů

 

Říjen:

 • Seznámení s finančním plánem PRKu
 • Seznámení s daňovou problematikou v kraji Vysočina a možnostmi získávání potřebných dat o výběru jednotlivých typů daní včetně porovnání s minulostí
 • Hlavní priority v oblasti školství, mládeže a sportu, představa o jejich financování
 • Informace o vývoji v oblasti RUD krajům

 

Listopad, prosinec:

 • Práce na aktualizaci finančního plánu PRKu
 • Spolupráce při přípravě rozpočtu kraje (pokud bude zákon a metodika)
 • Čerpání rozpočtu v roce 2001, využití přebytku

 

Rok 2002

 

Leden, únor, březen:

 • Vyhodnocení čerpání rozpočtu
 • Rozpočet na rok 2002
 • Ukončení prací na aktualizaci finančního plánu PRKu
 • Zákon o RUD krajům
 • Výběr daní na území Vysočiny – porovnání (trendy) a dalšími důležitými ekonomickými daty

 

Duben, květen, červen:
 • Seznámení s auditem za rok 2001
 • Vyhodnocení plnění příjmové a výdajové stránky rozpočtu
 • Rozpočty největších příspěvkových organizací kraje

 

Červenec, srpen, září:

 • Příprava rozpočtu na rok 2003
 • Příjmová a výdajová stránka rozpočtu na rok 2002
 • Vyhodnocení největších investičních akcí

 

Říjen, listopad, prosinec:

 • Rozpočet na rok 2003
 • Rozpočet v roce 2002
 • Seznámení s predikcí výběru daní na území Vysočiny

 

 

V Jihlavě 20. září 2001                                                         Miloš Vystrčil

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 2.10.2001 / 2.10.2001

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze