Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Hledání zahraniční partnerské organizace - informace pro NNO

Několik rad, námětů a návodů pro NNO na hledání zahraniční partnerské organizace.
 

 
 

Hledání zahraniční partnerské organizace

 

 

K nalezení partnerské organizace mohou někdy dobře posloužit osobní kontakty, soukromé i pracovní. Máte-li Vy osobně nebo někdo z Vašeho okolí známé nebo příbuzné v zahraničí, můžete o pomoc při hledání partnerské organizace poprosit je. Můžete se obrátit i na místní obecní úřad, Vaše obec může mít partnerství nebo jinou formu přátelství se zahraničními obcemi a mohla by Vám zprostředkovat kontakty. Naše oddělení (konkrétně Alena Mikulíková, mailto:mikulikova.a@kr-vysocina.cz tel. 564 602 939) Vám může pomoci s hledáním organizace pro spolupráci v partnerských regionech kraje Vysočina (k 1. 8. 2008 to jsou Champagne-Ardenne, Dolní Rakousko, Friuli Venezia Giulia, Nitranský samosprávný kraj, Zakarpatská Ukrajina).

 

Při hledání partnerské organizace je možné využít různé internetové portály, například:

 

Kontaktní burza německé národní agentury

 http://www.jugendfuereuropa.de/service/kontaktboerse/ - portál je přístupný v angličtině, němčině a francouzštině, je možné vyhledávat partnera pro výměny mládeže, iniciativy mladých lidí, Evropskou dobrovolnou službu a další formy mezinárodní spolupráce v databázi podle zadaných kritérií nebo i zadat vlastní nabídku na spolupráci.

 

Databáze Youth for Europe

Na http://www.youthforeurope.org/ naleznete databázi pro vyhledávání partnerů pro výměny mládeže. Můžete zde najít partnera nebo zaregistrovat svůj projekt a nabídnout účast v něm ostatním. Od roku 2008 je registrace v databázi zpoplatněna, prohlížení nabídek je zdarma.


Můžete se obrátit na Českou národní agenturu Mládež (ČNA), viz http://www.mladezvakci.cz/, která v ČR spravuje program Mládež v akci (program EU na podporu neformálního vzdělávání mladých lidí). V jeho rámci je možné uskutečňovat výměny mládeže, zapojit se do Evropské dobrovolné služby (EDS), organizovat místní projekty pro mladé lidi, účastnit se mezinárodních seminářů a akcí atd. Mezinárodní partnersví jsou základem pro organizování projektů v rámci programu Mládež v akci a proto národní agentura nabízí servis také v této oblasti. Máte následující možnosti:

 

Národní agentury pořádají kontaktní semináře na konkrétní téma, kde se mohou zájemci o mezinárodní spolupráci osobně setkat, navázat partnerství a domluvit se na společném projektu. Zájemce o účast na kontaktním semináři se může ucházet o grant, který pokryje jeho náklady na kontaktním semináři. O aktuálních kontaktních seminářích se informujte na http://www.mladezvakci.cz/informace-o-programu/skoleni-a-seminare/. Účast na jakémkoliv jiném školení či semináři může také vést k získání osobního kontaktu na různé organizace a navázání spolupráce.

 

V rámci Akce 4.3 (http://www.mladezvakci.cz/systemy-na-podporu-mladeze/jak-zadat/) můžete požádat o grant na uspořádání aktivity zaměřené na vytváření kontaktů a sami zorganizovat kontakní seminář.

 

Můžete využít formulář Partner Request Form v angličtině, (ke stažení na: http://www.mladezvakci.cz/fileadmin/user_upload/dokumenty/ke_stazeni/akce1_1.1_vymeny_mladeze/Partner_request_form.doc), který ČNA rozešle do zemí, se kterými byste chtěli spolupracovat a zašle jeji i do  Eurodesku. Formulář po vyplnění zašlete elektronicky na info@mladezvakci.cz.

 

aktualitách na webových stránkách (http://www.mladezvakci.cz/aktuality/) ČNA pravidelně uveřejňuje informace o zahraničních skupinách a organizacích, které hledají partnera. V případě, že si některou skupinu nebo organizaci vyberete, můžete ji kontaktovat na adrese, kterou uvedla.  

 

Pokud se Vám podaří již navázat alespoň písemný kontakt s potenciálním patnerem, můžete využít nabídky Akce 4.3 a zorganizovat tzv. Ověřovací návštěvu (http://www.mladezvakci.cz/systemy-na-podporu-mladeze/jak-zadat/).

 

Vhodnou vysílající nebo hostitelskou organizaci pro Evropskou dobrovolnou službu můžete nalézt v databázi organizací zapojených do  EDS na adrese  http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm nebo můžete využít internetové portály Youthnetworks (www.youthnetworks.eu) a 4EVS (http://www.4evs.net/).

 

EURODESK (http://www.eurodesk.cz/) je Evropská informační síť pro mládež. Organizace ze zahraničí, které  hledají partnera v ČR kvůli tomu, aby s ním mohly realizovat mezinárodní projekt v rámci některého z evropských vzdělávacích programů, mohou zasílat  do Eurodesku své nabídky. Pod odkazem http://www.eurodesk.cz/?pid=150 je možné se zaregistrovat a pravidelně Vám budou nabídky v podobě Newsletteru zasílány na Vaši mailovou adresu.

Můžete sestavit také svoji nabídku na spolupráci a požádat o její zveřejnění na Eurodesku jednu z poboček v kraji Vysočina:

Pelhřimov – Občanské sdružení Hodina H, Třída Legií 1115, 393 01 Pelhřimov, http://www.hodinah.cz/ , tel. 602 864 837, hodinah@hodinah.cz

Jihlava – Sdružení na podporu mezinárodního přátelství „Slunce“, o. s., třída Legionářů 15, 586 01 Jihlava, http://www.slunceweb.cz/, tel. 561 110 210, slunceweb@slunceweb.cz

 

Při hledání partnerské organizace v Německu je možné využít služeb Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM (http://www.tandem.adam.cz/). Centrum spravuje česko-německou on-line partnerskou databázi (http://www.tandem.adam.cz/section.php?seid=70) V databázi je možné prohlédnout si nabídky na spolupráci německých škol a vybrat z nich. Pokud nenajdete školu Vašich představ, je možné vyplnit on-line formulář a zveřejnit svoji nabídku. Další možností, jak získat kontakt, je zúčastnit se některého ze seminářů Tandemu (http://www.tandem.adam.cz/action.php?atcid=5), nejlépe partnerské burzy (kontaktního semináře).

 

Hledáte-li pro projekt partnera ve Středomoří (země Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Maroko, Sýrie, Tunisko, Turecko, Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy), prohlédněte si stránku  http://www.euromedp.org/ Na stránce, která je v angličtině, je možné získat informace o  spolupráci se středomořskými zeměmi a  vyhledat si partnerskou organizaci podle zaměření, země a typu. Je zde také možná registrace skupiny/organizace, která je poté zpřístupněna k vyhledávání.

 

 

 

 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 1.10.2004 / 26.8.2008
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport > Mezinárodní spolupráce > Dokumenty

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze