Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Formulář závěrečné zprávy a finančního vypořádání dotace

 

 
 

Vyplněný formulář závěrečné zprávy musí žadatel předložit garantovi programu nejpozději do data stanového ve smlouvě o poskytnutí dotace.  K závěrečné zprávě je nutné dále doložit další doklady stanovené smlouvou o poskytnutí dotace (např. kopie účetních dokladů prokazující výši celkových nákladů projektu a jejich úhradu, fotodokumentace zrealizovaného projektu vč. povinné publicity, kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu).

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Dušan Vichr
Vytvořeno / změněno: 16.9.2009 / 14.12.2020
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze