Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro samosprávu

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina č. 26/2004

27. červenec 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání rady kraje č. 26/2004, které se konalo dne 27. 7. 2004 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 24/2004 a 25/2004

Přítomno 6 členů rady – viz prezenční listina ze dne 27. 7. 2004.

Zasedání rady kraje zahájil hejtman F. Dohnal a omluvil nepřítomnost M. Černé, T. Hermanna, V. Kodeta. K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání.

Navržený program jednání:

  1. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 24/2004 a 25/2004
  2. Dětská odborná léčebna Počátky, příspěvková organizace – informace o dalším záměru
  3. Rozprava členů rady

Program jednání byl schválen 6 hlasy, proti 0, zdrželo se 0.

K zápisu ze zasedání rady kraje č. 24/2004 nebyly vzneseny žádné připomínky a zápis ze zasedání rady kraje č. 25/2004 bude ověřen na příštím zasedání rady kraje.

 

2. Dětská odborná léčebna Počátky, příspěvková organizace – informace o dalším záměru

S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem řešení situace Dětské odborné léčebny Počátky, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.

Usnesení 0949/26/2004/RK

Rada kraje

pověřuje

odbor majetkový a odbor sociálních věcí a zdravotnictví zahájit přípravu podkladů pro vyhlášení výběrového řízení na přímý prodej majetku Dětské odborné léčebně Počátky včetně všech práv a závazků dle materiálů RK-26-2004-02, př. 1 – př. 10.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, majetkový odbor

termín: 31. 12. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RK-26-2004-02, RK-26-2004-02pr1, RK-26-2004-02pr2, RK-26-2004-02pr3, RK-26-2004-02pr4, RK-26-2004-02pr5, RK-26-2004-02pr6, RK-26-2004-02pr7, RK-26-2004-02pr8, RK-26-2004-02pr9, RK-26-2004-02pr10

 

 

45. Rozprava členů rady

Bez rozsáhlejší diskuse.

 

F. Dohnal ukončil zasedání rady kraje č. 26/2004 s tím, že další zasedání se bude konat dne 3. 8. 2004, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

 

 

 

František Dohnal

hejtman kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 26/2004 dne 27. 7. 2004.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 27. 7. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.8.2004 / 16.8.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Historie RK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze