Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 2/2004

1. duben 2004
 

 
 

 

 

Zápis ze zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 2/2004, konaného dne 1. dubna 2004 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

-         F. Dohnal, M. Černá, P. Pospíchal, T. Hermann, I. Rohovský, V. Kodet, A. Štěrbová, M. Vystrčil;

-         D. Vichr (odbor regionálního rozvoje), E. Janoušková (útvar interního auditu).

Omluveni:

-         M. Matějková, S. Zikmundová, M. Černý (odbor regionálního rozvoje).

 

Zasedání Rady Fondu Vysočiny zahájil F. Dohnal a přednesl návrh programu jednání. Rada Fondu Vysočiny přijala navržený program jednání.

 

 

Navržený program jednání:

  1. Prezentace závěrů interního auditu Fondu Vysočiny (E. Janoušková)
  2. Návrh na úpravu základních dokumentů Fondu Vysočiny (T. Hermann)
  3. Závěrečná zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2003 (T. Hermann)
  4. Poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2004 (T. Hermann, M. Černá)
  5. Různé 

 

1. Prezentace závěrů interního auditu Fondu Vysočiny

E. Janoušková podrobně seznámila přítomné s výsledky a závěry interního auditu za období květen - září 2003. Rada fondu přijala návrh usnesení.

Usnesení 002/02/2004/RF

Rada Fondu:

bere na vědomí

předloženou informaci o výsledcích auditu Fondu Vysočiny dle materiálu RF-02-2004-01.

odpovědnost: bez vymezení

termín: bez vymezení

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: FR-02-2004-01

 

2. Návrh na úpravu základních dokumentů Fondu Vysočiny

T. Hermann předložil radě fondu návrh na úpravu základních dokumentů Fondu Vysočiny. Na základě závěrů z diskuse rada fondu přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 003/02/2004/RF

Rada Fondu:

doporučuje zastupitelstvu

schválit úpravu Statutu Fondu Vysočiny dle materiálu RF-02-2004-02, př. 1upr1 a úpravu Zásad pro poskytování podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RF-02-2004-02, př. 2upr1.

odpovědnost: T. Hermann

termín: 20. 4. 2004

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: FR-02-2004-02, FR-02-2004-02pr1, FR-02-2004-02pr2

 

3. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2003

T. Hermann předložil radě fondu závěrečnou zprávu o čerpání prostředků Fondu Vysočiny za rok 2003 a okomentoval analytické výstupy, týkající se čerpání Fondu Vysočiny dle územního členění kraje. Rada fondu po diskusi předložený materiál odložila; po zapracování připomínek bude projednán na příštím jednání rady fondu.

Zdrojové materiály: FR-02-2004-03, FR-02-2004-03A, FR-02-2004-03pr1, FR-02-2004-03pr2, FR-02-2004-03pr3, FR-02-2004-03pr4, FR-02-2004-03pr5, FR-02-2004-03pr6, FR-02-2004-03pr7, FR-02-2004-03pr8, FR-02-2004-03pr9, FR-02-2004-03pr10, FR-02-2004-03pr11_1_2_3, FR-02-2004-03pr12, FR-02-2004-03pr13

 

4.FOND VYSOČINY – rozdělení prostředků FV pro rok 2004

Rada fondu se shodla na tom, že předložený materiál bude z časových důvodů projednán na příštím jednání rady fondu.

Zdrojové materiály: FR-02-2004-04, FR-02-2004-04pr1, FR-02-2004-04pr2ab, FR-02-2004-04pr3

 

F. Dohnal ukončil zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 2/2004.

 

 

 

 

František DOHNAL

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 2/2004 dne 1. dubna 2004.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 2. 4. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: Mgr. Dušan Vichr
Vytvořeno / změněno: 22.7.2004 / 22.7.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor majetkový

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze