Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 3/2004

6. dubna 2004
 

 
 

 

Zápis ze zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 3/2004, konaného dne 6. dubna 2004 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

-          F. Dohnal, M. Vystrčil, M. Černá, T. Hermann, I. Rohovský, A. Štěrbová, M. Matějková;

-          M. Černý, D. Vichr (oba odbor regionálního rozvoje).

Omluveni:

-          P. Pospíchal, V. Kodet.

Zasedání Rady Fondu Vysočiny zahájil F. Dohnal a přednesl návrh programu jednání.                          

Rada Fondu Vysočiny přijala navržený program jednání.

 

Navržený program jednání:

  1. Závěrečná zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2003 (T. Hermann)
  2. Poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2004 (T. Hermann, M. Černá)
  3. Různé 

 

1. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2003

T. Hermann krátce komentoval doplnil informace k předložené závěrečné zprávě o čerpání prostředků Fondu Vysočiny za rok 2003.

Rada fondu přijala návrh usnesení.

Usnesení 004/03/2004/RF

Rada fondu

schvaluje

závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RF-03-2004-01A a

doporučuje

ji k projednání zastupitelstvu kraje.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, T. Hermann

termín: 6. 4. 2004

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

Zdrojové materiály: RF-03-2004-01, RF-03-2004-01A

 

2. FOND VYSOČINY – rozdělení prostředků FV pro rok 2004

T. Hermann, M. Černá seznámili radu fondu s návrhem na rozdělení prostředků pro rok 2004, Závěrem rozsáhlé diskuse rada fondu přijala návrh usnesení.

Usnesení 005/03/2004/RF

Rada fondu

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny v roce 2004 dle materiálu RF-03-2004-02, př. 3, varianta 4;

odpovědnost: T. Hermann, EO, garanti GP

termín: 20. 4. 2004

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.

Zdrojové materiály: RF-03-2004-02, RF-03-2004-02pr1, RF-03-2004-02pr2ab, RF-03-2004-02pr3, RF-03-2004-02pr4

 

F. Dohnal ukončil zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 3/2004.

 

 

František DOHNAL

hejtman kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 3/2004 dne 6. dubna 2004.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 7. 4. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: Mgr. Dušan Vichr
Vytvořeno / změněno: 21.7.2004 / 22.7.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor majetkový

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze