Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Pracovní plán Bezpečnostní rady kraje Vysočina na rok 2004

 

 
 

PRACOVNÍ PLÁN

Bezpečnostní rady kraje Vysočina

na rok 2004

 

Zpracoval: Ing. Jan Murárik

tajemník  Bezpečnostní rady kraje

 

JIHLAVA  2004

 

ÚVOD

      V souladu s Jednacím řádem Bezpečnostní rady kraje Vysočina, bude její pravidelné jednání v kalendářním roce 2004  svoláno dle Pracovního plánu, nebo na základě odůvodněné písemné žádosti člena bezpečnostní rady. Program jednání může být měněn či doplněn o projednávání neodkladných záležitostí a ústních informací.

 

 

 

TERMÍNY JEDNÁNÍ:

 

·        1. jednání         únor

·        2. jednání         říjen

 

 

Termín

Pořad.č.

                                         Obsah jednání

 Kdo předkládá

únor

 1

Projednání Pracovního plánu Bezpečnostní rady kraje na rok 2004

 

Ing. Jan Murárik

tajemník BRK

únor

 2

Plnění usnesení z posledního jednán BRK

Ing. Jan Murárik

tajemník BRK

únor

 3

Zpráva o činnost Bezpečnostní komise rady kraje

Pavel Maslák

předseda bezpečnostní komise

únor

 4

Informace o vyčleněných finančních prostředcích v rozpočtu kraje k zajištění přípravy na krizové situace  činnost IZS

Pavel Maslák

předseda bezpečnostní komise

únor

 5

Projednání plánu cvičení složek IZS v roce 2004

pplk.Ing. Drahoslav Ryba

ředitel HZS kraje

únor

 6

Projednání Organizační směrnice k zabezpečení  součinnostního cvičení IZS Horizont 2004 na tema: Prověření návaznosti Vnitřního a Vnějšího havarijního plánu k zajištění ochrany obyvatelstva v ZHP JE Dukovany a součinnost složek IZS v případě vzniku mimořádné události 3 stupně.

Ing. Jan Murárik

tajemník BRK

únor

 7

Informace o plnění harmonogramu zpracování Krizového plánu kraje

pplk.Ing. Drahoslav Ryba

ředitel HZS kraje

únor

 8

Informace k realizaci usnesení vlády k číslu tísňového volání 112

pplk.Ing. Drahoslav Ryba

ředitel HZS kraje

únor

9

. Informace o zřízení Povodňové komise kraje Vysočina, novela zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů

JUDr. Simeona Zikmundová

Ředitelka krajského úřadu

Ing. Petr Bureš

Vedoucí odboru VLHaZ

únor

10

Organizace Aktivních záloh dobrovolných na kraji Vysočina, personální naplnění,  předpoklad nasazení a logistické zabezpečení

plk. Ing. Karel Kredba

velitel 19. KVV

 

 

 

Termín

Pořad.č.

                                         Obsah jednání

Kdo předkládá

říjen

1

Plnění usnesení z posledního jednání BRK

Ing. Jan Murárik

tajemník BRK

říjen

2

Zpráva o činnost Bezpečnostní komise rady kraje

Pavel Maslák

předseda Bezpečnostní komise

říjen

3

Informace o plnění harmonogramu zpracování krizového plánu kraje

Pplk.Drahoslav Ryba

ředitel HZS kraje Vysočina

říjen

4

Vyhodnocení součinnostního cvičení  složek IZS Horizont 2004

Ing. Jan Murárik

tajemník BRK

říjen

5

Vyhodnocení ostatních  součinnostních cvičení IZS v kraji

Pplk.Drahoslav Ryba

Ředitel HZS kraje Vysočina

říjen

6

Bezpečnostní situace na území kraje

Plk. Mgr.Roman Heinz

Zástupce ředitele Policie ČR správy Jihomoravského kraje

říjen

7

Koncepce krajského uspořádání ZZS, připravenost RZS v systému IZS

MUDr. Sedlák

Ředitel ÚSZS Jihlava

říjen

8

Systém hospodářských opatření pro krizové stavy (HOPKS) ČR

Ing. Jan Murárik

tajemník BRK

říjen

 

9

 

Zpracování povodňového plánu kraje a povodňových plánů ObRP

 

JUDr. Simeona Zikmundová

Ředitelka krajského úřadu

Ing. Petr Bureš vedoucí odboru VLHaZ

 

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.3.2004 / 1.3.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Kontakty

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze