Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 1/2004

24. únor 2004
 

 
 

 

 

Zápis ze zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 1/2004, konaného dne 24. února 2004 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

F. Dohnal, M. Černá, T. Hermann, A. Štěrbová, M. Matějková

Zasedání Rady Fondu Vysočiny zahájil F. Dohnal a přednesl návrh programu jednání. Rada Fondu Vysočiny přijala navržený program jednání.

 

 

Navržený program jednání:

 

1.       FOND VYSOČINY – úprava šablony Smlouvy o poskytnutí podpory

 

1. FOND VYSOČINY – úprava šablony Smlouvy o poskytnutí podpory

T. Hermann seznámil přítomné radní s navrhovanými úpravami šablon uvedené Smlouvy.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a rada fondu přijala návrh usnesení.

Usnesení 001/01/2004/RF

Rada Fondu Vysočiny

schvaluje

úpravu šablony Smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RF-01-2004-01, př. 2.

odpovědnost: T. Hermann

termín: 24. 2. 2004

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RF-01-2004-01, RF-01-2004-01, př. 1, RF-01-2004-01, př. 2

 

 

 

 

 

František DOHNAL

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 1/2004 dne 24. února 2004.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 24. 2. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: Mgr. Dušan Vichr
Vytvořeno / změněno: 1.3.2004 / 1.3.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor majetkový

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze