Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Pozvánka na zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina č. 1/2004

27. únor 2004
 

 
 

V Jihlavě dne 9. 2. 2004

P o z v á n k a

Vážená paní kolegyně,

Vážený pane kolego,

 

svolávám 1. zasedání Bezpečnostní rady kraje Vysočina, které se bude konat

    v pátek  27. 2.  v 9:00 v zasedací místnosti hejtmana kraje A 2.21,

Žižkova 57, Jihlava.

Navržený program jednání:

            Zahájení (František Dohnal, hejtman kraje)

1.                  Projednání Pracovního plánu Bezpečnostní rady kraje na rok 2004 (Ing. Jan Murárik)

2.                  Plnění usnesení z posledního jednání BRK (Ing. Jan Murárik)

3.                  Zpráva o činnosti bezpečnostní komise rady kraje (Pavel Maslák)

4.                  Informace o vyčleněných finančních prostředcích v rozpočtu kraje k zajištění přípravy na krizové situace a činnost IZS (Pavel Maslák)

5.                  Projednání plánu cvičení složek IZS v roce 2004  (pplk. Ing. Drahoslav Ryba)

6.                  Projednání Organizační směrnice k zabezpečení  součinnostního cvičení IZS Horizont 2004 (Ing. Jan Murárik)

7.                  Informace o plnění harmonogramu zpracování Krizového plánu kraje (pplk. Ing. Drahoslav Ryba)

8.                  Informace k realizaci usnesení vlády k číslu tísňového volání 112 (pplk. Ing. Drahoslav Ryba)

9.                  Informace o zřízení Povodňové komise kraje Vysočina, novela zákona č. 254/2001 Sb., vodách ve znění pozdějších předpisů  (JUDr. Simeona Zikmundová, Ing. Petr Bureš vedoucí odboru VLHaZ KrÚ)

10.              Organizace Aktivních záloh dobrovolných na kraji Vysočina, personální naplnění, předpoklad nasazení a logistické zabezpečení (plk. Ing. Karel Kredba)

11.              Různé                                                  

 

Vaší případnou neúčast prosím sdělte tajemníkovi BRK na tel. číslo 564 602 131, mob. 777 750 142 nebo na e-mailovou adresu murarik.j@kr-vysocina.cz

 

Se zdvořilým pozdravem

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 23.2.2004 / 23.3.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Kontakty

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze