Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

PLNÁ MOC - vzor 1

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
k jednání ve věci uzavírání nájemních smluv s nájemci hrobových míst podle § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 

 
 

PLNÁ MOC

(vzor 1)

 

 

Zmocňuji tímto

 

 

Fyzická osoba

Právnická osoba

Jméno a příjmení:

Název:

Místo podnikání:

Sídlo:

IČ:

IČ:

DIČ:

DIČ:

 

Údaj o zápisu právnické osoby  do příslušného rejstříku nebo evidence: v případě zápisu právnické osoby do obchodního rejstříku  kromě údaje o tomto zápisu též  spisová značka.

 

Zastoupení: jméno a příjmení a funkce zastupující osoby musí odpovídat zápisu do příslušného rejstříku nebo evidence, případně je možné zastoupení na základě plné moci.

 

 

k jednání ve věci uzavírání nájemních smluv s nájemci hrobových míst podle § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

V ………. dne …………

 

 

                                                                                       

                                                             (identifikace  provozovatele pohřebiště)

 

 

 

                                                                             …………………..

                                                                         podpis oprávněné osoby

 

 

 

 

 

Plnou moc přijímám

 

 

V ……. dne …………

 

                                                                             …………………

                                                                         podpis oprávněné osoby

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 20.2.2004 / 20.2.2004 | Zveřejnit do: 15.11.2017

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Mapa webu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze