Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Nejdůležitější odkazy související s IPPC

 

Odkazy


 
 

IPPC – Integrated Pollution Prevention And Control

Integrovaná prevence a omezování znečištění

 

Dne 1. ledna 2003 se vstoupil v platnost zákon č. 76/2002 Sb - zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) a vyhláška č. 554/2002, kterou se stanoví vzor žádosti o integrované povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění. Týká se především velkých průmyslových a zemědělských podniků, výrobců potravin a krmiv, provozovatelů skládek, spaloven atd., které jsou definovány v Příloze 1 tohoto zákona.

 

Aktuální informace o stavu IPPC na Vysočině naleznete zde:

Oficiální přehled o stavu probíhajících řízení o vydání integrovaného povolení v kraji Vysočina podle §8 odst.2 zákona o integrované prevenci

Informace o IPPC na internetových stránkách kraje Vysočina

 

Více informací o IPPC naleznete na internetových stránkách:

Ministerstvo životního prostředí 

Informační server o IPPC Ministerstva průmyslu a obchodu

 

 
Zodpovídá: Ing. Milan Křížek
Vytvořeno / změněno: 27.2.2008 / 19.3.2013
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > IPPC > co je IPPC

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze