Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2003

13. říjen 2003
 

 
 

Souhrn usnesení z průběhu jednání

Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2003

konaného dne 13. 10. 2003

 

Přítomno:

Kontrolní výbor:

-          Ing. Bc. Jaromír Barák (předseda);

-          Mgr. Miroslav Báňa;

-          Mgr. Petr Kesl;

-          JUDr. Drahoslav Oulehla;

-          Ing. Jaromír Černý;

-          Ing. Vladislav Nechvátal;

-          Ing. Jaroslav Veselý (místopředseda);

-          Eva Rydvalová (tajemnice).

Hosté:

-          RNDr. Miloš Vystrčil;

-          JUDr. Simeona Zikmundová;

-          Ing. Miroslav Březina;

-          Ing. Petr Hasník.

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;

2.      Informace o činnosti rady kraje a krajského úřadu;

3.      Kontrola veřejné zakázky - Krajský program snižování emisí – výběr zhotovitele studie;

4.      Kontrola veřejné zakázky - Speciální školy Třebíč, rekonstrukce stropních konstrukcí – výběr zhotovitele stavby;

5.      Příprava kontrolních akcí ve 4. čtvrtletí roku 2003;

6.      Různé.

 

Usnesení 021/08/2003/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

doporučuje

radě kraje, aby kontrolované osoby byly vždy povinny se vyjádřit k Zprávě o kontrole, kterou vyhotoví Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

Usnesení 022/08/2003/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

stanovuje

předmět kontroly:                  kontrola veřejné zakázky DM při SOU Pelhřimov – „Oprava soc. zařízení“

kontrolovanou osobu:           krajský úřad

termín kontroly:                    zasedání kontrolního výboru č. 9/2003 dne 10. listopadu 2003

složení kontrolní skupiny:     členové kontrolního výboru

vedoucí kontrolní skupiny:   předseda kontrolního výboru

ukládá

tajemnici výboru zajistit materiály potřebné k provedení výše zmíněné kontroly a zaslat je 10 dní před zasedáním kontrolního výboru č. 9/2003 členům kontrolního výboru.

Usnesení bylo přijato 7 hlasy.

 

 

Ing. Bc. Jaromír Barák v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 6.1.2004 / 6.1.2004

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze