Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Souhrn usnesení ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 9/2003

10. listopad 2003
 

 
 

Souhrn usnesení z průběhu jednání

Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 9/2003

konaného dne 10. 11. 2003

 

Přítomno:

Kontrolní výbor:

-         Ing. Bc. Jaromír Barák (předseda)

-         Mgr. Miroslav Báňa

-         Mgr. Petr Kesl

-         JUDr. Drahoslav Oulehla

-         Ing. Jaromír Černý;

-         Ing. Vladislav Nechvátal

-         Ing. Jaroslav Veselý (místopředseda)

-         Eva Rydvalová (tajemnice)

Hosté:

-         Ing. Petr Kolář

-         Ing. František Dohnal

-         Pavel Čermák

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů;

2.      Informace o činnosti rady kraje a krajského úřadu;

3.      Pravidla o zadávání veřejných zakázek – návrhy změn dle usnesení kontrolního výboru;

4.      Kontrola veřejné zakázky - Krajský program snižování emisí – výběr zhotovitele studie ‑ dokončení a zápis;

5.      Kontrola veřejné zakázky - Speciální školy Třebíč, rekonstrukce stropních konstrukcí ‑ výběr zhotovitele stavby;

6.      Příprava kontrolních akcí ve 4. čtvrtletí roku 2003;

7.      Různé.

 

Usnesení 023/09/2003/KV

Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

schvaluje

návrh zápisu o kontrole veřejné zakázky - krajský program snižování emisí – výběr zhotovitele studie a

pověřuje

Ing. Bc. Jaromíra Baráka, předsedu výboru, aby výše zmiňovaný dokument předložil Zastupitelstvu kraje Vysočina.

 

Ing. Bc. Jaromír Barák v. r.

předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.11.2003 / 25.11.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva > výbory ZK

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze