Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro novináře

Mobilní verze webu

Zápis ze zasedání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 7/2003

23. říjen 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání

Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 7/2003

konaného dne 23. 10. 2003

 

Přítomni:

Členové

-         PaedDr. Jaroslav Ptáček (předseda komise)

-         Simona Kadlecová

-         Ing. Václav Kodet

-         Ing. Alois Koukola, CSc.

-         Jana Skálová

-         Radka Burketová (tajemnice)

Hosté

-         Ing. Tomáš Hermann – radní kraje Vysočina

 

Navržený program jednání:

1.       Aktuální informace – stručné informace o řešení problematiky zdravotnictví v kraji Vysočina, informace ke krajským novinám

2.       „Vysočina“ – videoprojekce dokumentárních filmů

3.       Prezentace kraje – mosty na dálnici D1

4.       „Výroční ceny kraje“, souhrn/skládačka „Vysočina 2003“ – návrh k diskusi

5.       Diskuse a různé – informace k připravovaným veletrhům, „Otevřeno 2003“, PF 2004, personální posílení oddělení vnějších vztahů

6.       Závěr

 

1.       Aktuální informace – stručné informace o řešení problematiky zdravotnictví v kraji Vysočina, informace ke krajským novinám

Předseda uvítal členy komise a zahájil jednání. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky. Přednesl body programu (bez připomínek).

R. Burketová informovala o:

-         Krajských novinách – účastník výběrového řízení Parolaart, s. r. o. podal odvolání proti rozhodnutí k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, což celkově zkomplikovalo záměr kraje vydat první bezplatné číslo již tento měsíc. Situace se bude odvíjet dle rozhodnutí ÚOHS (zamítnutí či akceptace odvolání);

-         situaci ve zdravotnictví na Vysočině;

-         „Pracovním semináři Zastupitelstva kraje Vysočina“, který se konal dne 20. 10. 2003 – ředitelé nemocnic zrekapitulovali stav svých nemocnic, následovalo vyjádření auditorské firmy a zástupce VZP. Předložila podkladový materiál k tomuto semináři;

-         vzniku mediálních šumů v otázkách zadlužených nemocnic (př. skutečný dluh cca 6mld., media uvádějí 2 – 2,8mld);

-         komentovala nárůst platů lékařů za uplynulé období.

Ing. V. Kodet informoval členy komise o ustavení expertní skupiny pro řešení finančních stavů ve zdravotnictví.

Diskuse k těmto tématům:

-         chování managementu zadlužených nemocnic;

-         plošné oddlužování zadlužených nemocnic;

-         názory občana kraje Vysočina;

-         celková rivalita měst Jihlavy a Třebíče;

-         hloubka problému ve zdravotnictví;

Stanoviska komise:

-         zásadní pochybení ze strany ministerstva, které mají řešit kraje;

-         jednoznačný názor proti plošnému oddlužení;

-         připomínkována špatná komunikace ze strany vedení zadlužených nemocnic;

-         absence Krajských novin – chybějící informace občanům o aktuálním dění v kraji Vysočina.

 

2.       „Vysočina“ – videoprojekce dokumentárních filmů

Ing. T. Hermann informoval o vzniku dvou video - turistických průvodců - financovány z Fondu Vysočiny. Komise, po shlédnutí kratší verze tohoto průvodce, požádala o podrobnější informace týkající se možností distribuce na informační centra obcí a měst.

 

3.       Prezentace kraje - mosty na dálnici D1

Ing. T. Hermann podal aktuální informace o současném právním rozboru smluv, o zpracovaném návrhu, který bude po dokončení předložen Radě kraje Vysočina ke schválení.

 

4.       „Výroční ceny kraje“, souhrn/skládačka „Vysočina 2003“ – návrh k diskusi

Ing. T. Hermann vyslovil snahu kraje udělovat ceny významným osobnostem Vysočiny za dlouhodobou aktivitu či významný čin. V současné době existuje obdobné ocenění pro studenty. Komise tuto snahu podpořila.

Dále vyslovil návrh na zhotovení informačního materiálu ve formě skládačky, která by měla formát obrazové fotografické koláže roční činnosti kraje s krátkým doprovodným komentářem (viz. propagační materiál města Telče).

 

5.       Diskuse a různé – informace k připravovaným veletrhům, „Otevřeno 2003“, PF 2004, personální posílení oddělení vnějších vztahů

Předseda komise předložil definitivní návrh PF 2004.

R. Burketová informovala o některých důležitých termínech akcí:

-         13. – 15. 10. 2003 obchodní mise a prezentace kraje v Poznani (Ing. M. Černá);

-         27. – 29. 10. 2003 obchodní mise a prezentace kraje v Paříži (Mgr. A. Štěrbová a Ing. M. Černá);

-         29. 9. 2003 předání cen v soutěži „Otevřeno x Zavřeno“ – pořadatel občanské sdružení Otevřená společnost, o. p. s. Za sledované období leden až srpen 2003 získal Kraj Vysočina, za zveřejňování informací z jednání Zastupitelstva a Rady kraje na webových stránkách a za spolupráci s neziskovými organizacemi, první místo v kategorii „Otevřeno 2003“;

-         24. – 25. 10. 2003 13. Podzimní knižní trh v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě;

-         23. - 28. 10. 2003 Mezinárodní festival dokumentárních filmů;

-         29. – 30. 10. 2003 setkání rektorů technických univerzit v Telči – závěrem bude vydání společného komuniké;

-         30. 10. 2003 školení Forum media 2003 – více tváří komunikace (media, reklama, marketingový mix), Praha;

-         6. 11. 2003 vyhlášení titulu „Vesnice roku“ – vítěz obec Vilémov;

-         13. 11. doporučení projektu PHARE obcím – prezentace výsledků, komunikační strategie ČR navenek;

-         26. 11. 2003 Gastroden, Havlíčkův Brod;

-         20. – 21. 11. 2003 Krajský rok informatiky na úřadě;

-         17. 10. 2003 III. Ročník Mediální dílna (problematika regionálního zpravodajství; jazykové stereotypy v žurnalistické práci);

Informovala o návštěvě g. ř. České televize Jiřího Janečka, ve čtvrtek 16. 10. 2003 J. Janečkovi byly předány připomínky týkající se posílení regionálního zpravodajství na Vysočině.

Úkol: Poskytnout připomínky členům komise. (elektronicky, se zápisem)

 

Ing. T. Hermann:

-         informace o personálním posílení oddělení vnějších vztahů – výběrové řízení dne 20. listopadu 2003, doposud 10 přihlášek;

-         předložil „image – materiál“ Vysočiny „Vysočina plná života“, komentoval jeho zpracování jako velmi zdařilé;

-         návrh na zveřejnění titulu „Otevřeno 2003“ na webových stránkách kraje.

 

6.       Závěr

Předseda shrnul zásadní projednávané body, stanovil úkoly na příští jednání a poděkoval přítomným za účast. Další jednání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 8/2003 je plánováno na 20. listopadu v 10:00 hodin.

 

 

PaedDr. Jaroslav Ptáček v.r.

předseda Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina dne 23. 10. 2003.

Zapsala: Kateřina Kubová dne 29. 10. 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 30.10.2003 / 30.10.2003

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Zastupitelstvo > záznamy z jednání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze